- Säkerhet på arbetsplatsen är inte bara en branschfråga utan även en politisk fråga. Lagar och regler är bra, men det behöver också finnas förutsättningar för att följa dessa. Därför är det viktigt för oss att vara på plats och vara en aktiv del i debatten, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan.

Förra året ökade antalet dödsolyckor i byggbranschen och varje dag skadas fem personer så allvarligt att det leder till sjukskrivning mer än 30 dagar.

- Det är oacceptabelt. För oss på Håll Nollan är nollvisionen mer än en vision – det är en realitet och ett konkret mål – och för att nå detta behöver vi samverka inom alla nivåer i branschen och i samhället. Vi har flera goda exempel där samverkan mellan aktörerna har fungerat bra – men vi behöver göra mer – och sätta en gemensam färdplan – även politiskt, säger Ulrika.

Under Almedalsveckan medverkade Håll Nollan bland annat i Ramuddens program "Alla har rätt till en säker arbetsplats" tillsammans med Berndt Jonsson, Sveriges Byggindustrier, Lars Jonson, vice VD, Skanska Sverige och Hans Olov Blom, VD Ramudden. Ämnet var byggbranschens möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Deltagarna var eniga om att man behöver ta nya grepp och tänka nytt för att minska olyckorna. Exempel på initiativ är bland annat byggbranschens säkerhetspark som invigs den 7 oktober. En fysisk träningsanläggning för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar i byggbranschen. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till säkerhetsparken som byggs med inspiration från det finländska konceptet Safety Training Parks.

Ett annat exempel är Håll Nollans utbildning i säkerhetskultur den 30 september där samtliga medlemmars VD:ar bjuds in till en utbildning kring ledarens roll i att bygga en säkerhetskultur.

- Att som ledare verkligen visa i handling att man bryr sig om sina medarbetare och entreprenörer är viktigt. Det handlar om att att skapa bra förutsättningar och visa uppskattning när någon lyfter ett arbetsmiljöproblem, men även att agera när någon brister i kulturfrågan. Därför ser vi fram emot att våra medlemmars ledare får ta del av denna utbildning och sprida i deras organisationer, säger Ulrika Dolietis.

Säkra arbetssätt som räddar liv

- Det bästa sättet för att minska olyckorna är att se till att de aldrig händer. Alla insatser som görs efter en olycka har alltid gjorts för sent. Det är i det förebyggande arbetet vi har möjlighet att förändra, fortsätter Ulrika Dolietis.

- Det bästa sättet för att minska olyckorna är att se till att de aldrig händer. Alla insatser som görs efter en olycka har alltid gjorts för sent. Det är i det förebyggande arbetet vi har möjlighet att förändra, Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

Håll Nollan har identifierat fyra huvudsakliga intresseområden som man ser som extra viktiga. De är Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder och Kravställning och uppföljning

- Nu i vår lanserade vi våra säkra arbetssätt. Det är riktlinjer, guider och standarder om hur man jobbar säkert som vi inom Håll Nollan har enats om. Det är ett konkret exempel på hur vi delar med oss våra kunskaper för att öka förutsättningarna så att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag, avslutar Ulrika.

Publicerad
Senast uppdaterad