40 ledare från Håll Nollans 63 medlemsföretag var på plats och deltog i utbildningen som fokuserade på bland annat: ledningens roll och påverkan i säkerhetsarbetet, sambandet mellan säkerhet och produktivitet och verktyg för att skapa en god säkerhetskultur för sin egen verksamhet och hela branschen.

- Vi är glada över den stora uppslutningen vilket visar på ett stort engagemang och att man verkligen tar säkerhetsarbetet på allvar, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan. Det är helt unikt att bygg- och fastighetsbranschens ledare går samman på det här sättet i en gemensam fråga. Men vi tror stenhårt på vår samverkansfilosofi. Det är bara genom samarbete mellan hela byggprocessens olika led vi kan göra den här förändringen och nå målet och nollvisionen, säger Ulrika Dolietis.

Byggbranschen är speciell jämfört med andra branscher. Ingen dag är den andra lik samtidigt som alla inblandande i ett projekt är beroende av varandra. Nya team. Nya medarbetare. Nya risker. Det är tre gånger högre risk att råka ut för en allvarlig olycka om man är byggnadsarbetare jämfört med genomsnittet i Sverige. Därför behöver alla aktörer ha en hög nivå på sitt säkerhetsarbete, såväl under planering och projektering som under produktionen.

- Som ledare har man ett stort ansvar över vilken kultur som finns i företaget, det som ”sitter i väggarna”. Men man behöver få bättre verktyg och kunskap kring varför vi utsätter oss för risker och vad man kan göra för att påverka. Vi behöver också få möjligheten att byta erfarenheter med andra i liknande roller. Därför har vi denna utbildning idag, säger Ulrika Dolietis.

Håll Nollans medlemmar består av företag och organisationer i hela kedjan i ett byggprojekt, från beställning och planering till genomförande.

- Det finns en oerhörd kraft i att samlas i denna typ av forum där vi kan samverka mot samma mål att ingen ska skadas på sin arbetsplats. Genom att göra detta till en branschgemensam fråga där vi kan lära av varandra kommer att skapa förutsättningar för en sundare konkurrens, säger Susanne Liljedahl, VD, Wästbygg och en av deltagarna under dagen.

Hayar Gohary, projektdirektör i Akademiska Hus och ordförande i Håll Nollan fortsätter:

- Som ledare har man en viktig roll för att agera förebild och se till att inte bara sina egna medarbetare utan också samarbetspartners kommer hem tryggt och säkert efter en arbetsdag. Den här dagen visar på att ett stort engagemang och vilja att Håll Nollans medlemsföretag aldrig konkurrerar när det gäller människors liv och hälsa.

För mer information kontakta:

Jenny Lindström, Kommunikatör, jenny@jennylindstrom.se, 070-717 75 72

Ulrika Dolietis, VD, ulrika.dolietis@hallnollan.se 070 - 560 71 40

Läs mer på www.hallnollan.se

LADDA NER PRESSMEDDELANDET I PDF:

LADDA NER BILDMATERIAL:

Publicerad
Senast uppdaterad