— Den finaste gåvan man kan ge någon är att se till att de kommer hem oskadda och med hälsan i behåll varje dag. Att då ha tillgång till en park där man ges möjlighet att diskutera och byta erfarenheter kring vanliga risker i branschen är jag helt säker på kommer att bidra, säger Ulrika Dolietis, Vd, Håll Nollan.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Idag finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov. Tanken är att man ska kunna använda parken för utbildning av både större och mindre grupper, träna inför starten av nya projekt med mera. Alla aktörer och yrkeskategorier är välkomna.

Parken är ett 1.500 kvm stort område nära Arlanda Flygplats och en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I styrgruppen sitter: Håll Nollan. Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar'n i Skåne. Ramudden. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet.

- Säkerhetsparken blir ett viktigt verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier och Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan

Catharina Elmsäter-Svärd, sa i sitt invigningstal att hennes dröm är att få se mixade grupper träna och reflektera tillsammans i säkerhetsparken - entreprenörer, byggherrar, installatörer – yrkesarbetare såväl som chefer. Då kommer vi att få ett gemensamt säkerhetstänk och ta ett rejält kliv mot noll olyckor i branschen.

Bland invigningstalarna fanns också Håll Nollans medlemsföretag Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige, Jesper Göransson, VD Peab, Lars Jonson, Vice President Health and Safety, Skanska och Magnus Zetterlund, vice vd region Stockholm Erlandsson Bygg.

- Denna första Säkerhetspark i Sverige är ett bra exempel på ett projekt där vi i branschen tillsammans tar krafttag för säkrare arbetsplatser. Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, VD Peab.

Bilder från säkerhetsparken

Publicerad
Senast uppdaterad