Föreningen Håll Nollan arrangerar varje år gemensamma säkerhetsbesök på medlemsföretagens byggen för att utbyta erfarenheter om hur man skapar säkra och hälsosamma arbetsplatser. Denna gång genom att besöka Skanskas projekt Förbifart Stockholm.

På plats var VD- och chefsrepresentanter från Håll Nollans medlemsföretag för att utbyta erfarenheter hur man skapar säkra och hälsosamma arbetsplatser. Deltagare var Johan Brantmark, Trafikverket, Claes Magnusson, SISAB, Fredrik Murmester, Ramudden AB, Petra Hersgren, Jernhusen AB, Jörgen Larsson, Akademiska Hus, Niklas Nilsson, Risktec, Jeanet Corvinius, Wästbygg Gruppen, Marcus Justad, Jobsafe Sverige AB, Magnus Persson, Samuel Jaeger, BuildSafe Sweden, Ulrika Dolietis, Håll Nollan och Mickey Johansson, WSP.

- Det här visar att man tar säkerhet och arbetsmiljö på allvar - ett konkret bevis på att det är ett område där våra medlemsföretag aldrig konkurrerar med varandra, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

Helena Parker, Arbetsmiljöchef, Gunnar Hagman, VD, Peter Kembe Projektchef och Hans Bäckström Produktionschef, Skanska var värdar för dagen.

- Säkerhetsbesöken är ett sätt att olika företag samlas kring en gemensam målsättning - att ingen ska skadas på våra byggen. Här finns många bra erfarenheter att hämta vad gäller att bygga organisation, struktur och kultur. Det är viktigt att jobba igenom gemensamma målsättningar men också att på ett systematiskt vis adressera det som skiljer oss åt, säger Helena Parker, arbetsmiljöchef Skanska.

Det samlade intrycket från deltagarna var att detta är en mycket välskött arbetsplats med en hel del fina exempel att ta med sig till andra arbetsplatser. Arbetsplatsen ligger vid en hårt trafikerad väg. Bland annat diskuterades trafiksäkerhet och tredje man, där barriärer och vepor bidrar såväl till en ökad trafiksäkerhet - inga ”tittolyckor” , men också en tystare arbetsmiljö för de som jobbar på projektet samt lite mera känsla av avskärmad arbetsplats – snarare än ett vägarbetsplats.

Ett annat exempel är tydliga avskilda gångstråk med markerade röda grindar hjälper till att förstå att man kliver in i en ”farligare” zon och letar intuitivt efter nästa grind.

Håll Nollan driver initiativet i samarbete med sina medlemsföretag. Nästa besök kommer att ske under våren och publiceras på Håll Nollans webbsida. www.hallnollan.se

Publicerad
Senast uppdaterad