Den 8 november deltog Håll Nollan i ett möte tillsammans med andra branschföreträdare för att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att utreda och komma med åtgärdsförslag för att höja säkerheten för de som arbetar på och vid väg.

Mötet kommer att mynna ut i en workshop för påverka säkerheten för arbetande, beställare av sådana arbeten och utförare.

Håll Nollan bjöd in till ett förmöte där deltagare var:

Nickan Larsson och Björn Hedén (Ramudden)

Kristina Lundqvist (Implenia)

Cecilia Kundgren (NCC)

Urban Lindmark (Serneke)

Maria Wernius (Veidekke)

Anna-Karin Petursson och Ann-Katrin Elversson (Peab)

Anna Boode (Skanska)

Maria Wernius (Vediekke)

Lars-Ove Svantesson (Seko)

Göran Fredriksson (SBSV)

Tack alla deltagare för era synpunkter!

Publicerad
Senast uppdaterad