AF Gruppen är en ledande entreprenör- och industrikoncern. Målet för AF Gruppen är att skapa värden och möjligheter för kunder, ägare, medarbetare och leverantörer genom en verksamhet som inte kompromissar med säkerhet och etik.

- Genom att engagera oss i Håll Nollan hoppas vi kunna lära av andra, men också bidra med vår erfarenhet inte minst när det gäller ledarnas betydelse för att skapa en stark säkerhetskultur, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige.

AF arbetar för en arbetsmiljö som främjar god hälsa och förebygger skador och sjukdom hos medarbetare och samarbetspartners. Det innebär att verksamheten ska ha en positiv inverkan på omgivningen och att de arbetar systematiskt för att minimera påverkan där de genomför projekt. Detta uppnås genom en kompromisslös inställning till säkerhet och ett systematiskt och målmedvetet arbete med hälsa och yttre miljö.

Vi hälsar AF Gruppen varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare byggbransch!

> Läs mer på AF Gruppens hemsida
> Se samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad