Fasadgruppen Norden AB är Nordens största och Sveriges enda helhetsleverantör av hållbara fasader och har en ambition är att arbeta långsiktigt och hållbart i allt vi gör och i alla våra samarbeten. Fasadgruppen arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö med tydliga säkerhetskrav på våra byggarbetsplatser, och har en arbetsmiljögrupp i koncernen som verkar för att hela tiden säkerställa så vi kan erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra hantverkare.

För Fasadgruppens del innebär medlemskapet en möjlighet och vara med och påverka branschen i stort och att kunna påvisa att vårt arbetssätt med samverkan främjar arbetet med en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Pål Warolin, VD och Koncernchef på Fasadgruppen kommenterar:

”Att arbeta säkert och skapa en säker arbetsmiljö är självklart för oss. Som byggentreprenör har vi ett ansvar och en viktig roll i arbetet för olycksfria arbetsplatser. Ett medlemskap i Håll Nollan ger oss inte bara ett brett nätverk utan också ytterligare kunskap och verktyg för att fortsätta utvecklingen av vårt säkerhetsarbete”

Vi hälsar Fasadgruppen varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare byggbransch!

> Läs mer på Fasadgruppens webbplats
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad