Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Det uppnår de på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov.

På Svenska kraftnät arbetar de samordnat inom områdena miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet, säkerhet och kvalitet. Genom ett systematiskt arbete inom dessa områden kan de förebygga personskador och miljöpåverkan och på så sätt skapa förutsättningar för ett hållbart stamnät. Bland annat genomför Svenska kraftnät riskanalyser i ett tidigt skede i planeringsarbetet. De utreder också grundorsaken till inträffade olyckor och tillbud för att få kunskaper om hur vi ska kunna undvika att liknande händelser upprepas. Per Eckemark, Divisionschef för division nät kommenterar:

”Vi är mycket glada över medlemskapet i Håll Nollan, det stödjer Svenska kraftnäts strategi att ha en god säkerhetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Medlemskapet ger oss även ett bra nätverk och en samarbetsyta för att utbyta erfarenheter med branschen”

Vi hälsar Svenska kraftnät varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare byggbransch!

> Läs mer på Svenska kraftnäts webbsida
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad