Forsen har hög kompetens i byggprocessens alla led - från utveckling till genomförande. De är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Forsen arbetar aktivt med säkerhetsfrågorna med hjälp av rutiner, checklistor och mallar för att uppfylla kraven och fånga upp så många risker som möjligt i ett tidigt skede. De utför gemensamma riskbedömningar och arbetsberedningar och ser till att det är en god tidsplanering, samt ordning och reda ute på arbetsplatserna. Ledningsgruppen gör också ett antal arbetsplatsbesök varje år för att ytterligare uppmärksamma att arbetsmiljön är en viktig fråga för Forsen.

"Hur man än vrider och vänder på det så är det engagemanget hos byggherren, projektledningen och arbetsledningen som verkligen kan göra skillnad. Om ledningen på arbetsplatsen inte prioriterar säkerhetsfrågorna sprider det sig ganska snabbt, medan en god dialog minskar risken för onödiga tillbud och olyckor. För vi har ju ändå ett gemensamt intresse: Att alla ska komma hem hela från jobbet." Säger Marie Envall, Arbetsmiljöledare.


Vi hälsar Forsen varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare byggbransch!

> Läs mer på Forsens webbplats
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad