Luna har arbetat med verktyg i över 100 år och är idag branschledande inom handverktyg förberedda för verktygssäkring. Bolaget utvecklar och tillverkar elverktygstillbehör, handverktyg och verktygssäkring för den professionella användaren med fokus på säkerhet, kvalitet och användarvänlighet.

Som första producent av handverktyg och verktygssäkring har Luna Tools blivit medlemmar i Håll Nollan. Genom att Luna Tools engagerar sig i organisationer och projekt som syftar till att öka säkerheten på byggarbetsplatser tillförs bolaget värdefull kunskap, samtidigt som Luna Tools får en möjlighet att sprida budskapet om vikten av att fallsäkra verktyg och annan utrustning.

” - Luna Tools önskar bidra med kunskap om risker med fallande verktyg och vilka möjligheter som finns kring verktygssäkring, samtidigt som vi önskar ha en god dialog med branschen om de utmaningar och behov som finns. För att värna om en säker arbetsmiljö var det en självklarhet för oss att gå med i Håll Nollan”, säger Herman Rosén, Brand Director Luna Tools.


Vi hälsar Luna Tools varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare byggbransch!

> Läs mer på Luna Tools hemsida
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad