Efter en tragisk dödsolycka 2016 sjösatte Ellevio ett omfattande säkerhetsprogram, både för att vända den negativa olyckstrenden men också för att som beställare ta möjligheten att visa om omtanke om all personal på arbetsplatserna, såväl egna anställda som entreprenörer. Programmet startade 2017 och löpte under fyra år.

Johan Lindehag, VD på Ellevio och Jasmina Insanic, EHS-specialist på Ellevio

En tvärfunktionell arbetsgrupp tillsattes, där alla arbetade mot samma mål med stöd från ledningsgruppen och styrelsen.

- Mycket har handlat om att förändra beteenden, skapa samverkan inom Ellevio samt med våra partners och att även stötta entreprenörerna i att jobba med ”beteendebaserad säkerhet” i sin organisation, förklarar Jasmina Insanic, EHS-specialist på Ellevio.

Säkerhetstänk vägs noga in redan i anbudsförfarandet och kommer till och med att vara en viktig del i kommande upphandlingar som Ellevio gör. Entreprenörer som arbetar bra med arbetsmiljöarbete ska få möjlighet att premieras.

"Jag och juryn är imponerade av hur Ellevio är den engagerad beställare som Håll Nollan vill att alla beställare ska vara. Att arbeta strategiskt, ha ett mixat team med såväl specialister och chefer från verksamheten i kombination med uppföljning från ledningen, är det fler som skulle kunna använda sig av. De har även genomfört en säkerhetsvecka där entreprenörer deltagit, delat ut arbetsmiljöpris till bästa entreprenör, utvecklat säkra arbetssätt för högriskarbeten tillsammans med entreprenörerna samt haft representant på plats som säkrar arbetsberedningar/riskbedömning innan entreprenören startat sitt arbete." Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan

JURYNS MOTIVERING

Ett ägarskap från högsta ledningen i kombination med ett noga utvalt team visar att det går att göra skillnad genom att arbeta strategiskt med arbetsmiljöarbetet från upphandling till produktion.

Håll Nollans arbetsmiljöpris riktar sig till alla aktörer som är delaktiga i en byggprocess, och i år var det hela 22 stycken nomineringar. Tre av dess utsågs till finalister.

- Det har varit många kvalificerade nomineringar som visar på stort engagemang och gediget arbete för att hålla en hög nivå på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Vi vet att det genomförs många bra åtgärder som varje dag gör skillnad genom att engagerade personer och team bidrar och skapar därmed trygga och säkra bygg- och anläggningsarbetsplatser, att lyfta fram och dela deras erfarenheter med andra är ett viktigt syfte med priset, säger Ulrika Dolietis

TEAMMEDLEMMAR

Marie Nygren Bonnier, Jasmina Insanić, Jonas von Euler Chelpin, Lou Jägerup, Reijo Eriksson, Eric Coulibaly, Jennifer Englund (BDG), Sanaz Lavasani, Tomas Bergquist, Anna-Carin Joelsson, Per Olsson, Andrea Irving, Jimmy Mattson, Stefan Piatidis.

JURY HÅLL NOLLANS ARBETSMILJÖPRIS

Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Anders Erlandsson, Operativ chef, Skanska Sverige *
Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Byggföretagen *
Fredrik Hemborg, Sverigechef Bonava
Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
Roger Linnér, Produktionschef, Peab *
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
Ali Sadeghi, Programdirektör Nya Stambanor, Trafikverket
Claes Magnusson, VD Skolfastigheter Stockholm
Mattias Johansson, VD, Bravida

*) deltog inte i omröstningen

LÄS INTERVJUER MED VINNANDE TEAM OCH FINALISTER HÄR

Pressbilder för nedladdning:

Säkerhetsteamet Ellevio. Foto: Unn Tiba

Ulrika Dolietis Foto: Ylva Sundgren

För frågor kontakta: Ulrika Dolietis , VD Håll Nollan, ulrika@hallnollan.se

Här tillkännages vinnaren av Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021

Publicerad
Senast uppdaterad