Bakgrunden till Håll Nollans säkerhetspush är att skicka en stark och unison signal inom bygg- och anläggningsbranschen. Genom att lyfta goda exempel och samarbete vill våra medlemmar runtom i Sverige visa att samverkan över gränserna ger säkrare arbetsplatser. Detta genom att samtidigt genomföra Håll Nollans säkerhetspush på flera av sina bygg- och anläggningsarbetsplatser och kontor.

Det är tillsammans vi kan skapa riktig förändring. Om alla i hela projektprocessen, från byggherren ut till yrkesarbetaren, gör allt vad vi kan för att bidra till en säker arbetsmiljö, så kan vi nå vår gemensamma vision där ”alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag", säger Håll Nollans vd, Ulrika Dolietis.Säkerhetspushen arrangeras för andra gången i Håll Nollans regi och är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna och -veckorna som finns inom branschen. Håll Nollan är en förening med nästan 90 medlemmar från bygg- och anläggningsbranschen. Under de fyra år som föreningen verkat har vi tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och -guider och en byggherreutbildning.

Att skapa en säker arbetsmiljö är något som behöver vara en del i allas dagliga arbete, därför drog vi igång initiativet ”säkerhetspushen” förra året. Precis som med allt annat jobb vi gör så behöver vi stanna upp, reflektera och fylla på med energi ibland för att fortsätta driva arbetet framåt på ett bra sätt. Vår förhoppning är att Håll Nollans säkerhetspush ska bidra till just detta, fortsätter Ulrika.

Håll Nollans säkerhetspush kommer att genomföras på många bygg- och anläggningsprojekt och går ut på ett produktionsstopp under 15-30 minuter då fullt fokus läggs på säkerhet i arbetsmiljön. Vi kommer vara många som är med och manifesterar för en säkrare arbetsmiljö.

Medlemmar som genomför Håll Nollans säkerhetspush 2021
Här listas de 27 medlemmar som, per 20 september, bekräftat att de kommer att genomföra säkerhetspushen på en eller flera platser.

Till listan


För mer information om Håll Nollans säkerhetspush, kontakta Håll Nollans kommunikatör.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans nästan 90 medlemmar i bygg- och anläggningsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i branschen.

www.hallnollan.se

Presskontakt:
Hanna Ågermo, kommunikatör, Håll Nollan.
Telefon: 076-557 31 53
E-post: hanna.agermo@hallnollan.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicerad
Senast uppdaterad