Med sina 700 anställda erbjuder Coromatic rådgivning, underhåll och service samt designar, bygger och driver sina kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Så här säger Teresa Öberg, arbetsmiljöchef på Coromatic om medlemskapet i Håll Nollan:

"På Coromatic ligger arbetsmiljö som första punkt i allas agenda. Att vara medlem i Håll Nollan är för Coromatic ett sätt att stärka vår säkerhetskultur och bidra till vår strävan efter en nollvision, d.v.s. noll arbetsolyckor och ingen arbetsrelaterad ohälsa och arbetssjukdom på våra bygg- och anläggningsprojekt. Coromatic står bakom Håll Nollans mål, noll olyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Vi ser fram emot att ta tillvara och byta kunskaper och erfarenheter med alla medlemmar i Håll Nollan."

Vi hälsar Coromatic varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare bygg- och anläggningsbransch!

> Läs mer på Coromatics hemsida
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad