Det här är tredje året som Håll Nollans säkerhetspush genomförs. Bakgrunden till säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal inom bygg- och anläggningsbranschen. Genom att dela med sig av goda exempel och samarbeta med varandra vill våra medlemsorganisationer runtom i Sverige visa att samverkan inom branschen leder till säkrare arbetsplatser. Detta genom att samtidigt genomföra Håll Nollans säkerhetspush på flera av sina bygg- och anläggningsarbetsplatser och kontor. I år genomför flertalet medlemmar säkerhetspushen tillsammans, både med varandra och med aktörer som inte är medlemmar i Håll Nollan.

Så här säger Håll Nollans vd, Ulrika Dolietis, om årets säkerhetspush:

– För att åstadkomma förändring behöver vi arbeta tillsammans. I år fokuserar vi mycket på relationsbyggande under säkerhetspushen – när vi har goda relationer till varandra så tar vi också bättre hand om varandra. Det blir inte bara lättare att lyfta frågor och utmaningar och lösa problem utan det blir också mycket roligare att jobba tillsammans.

Säkerhetspushen arrangeras för tredje gången i Håll Nollans regi och är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna och -veckorna som finns inom branschen. Håll Nollan är en förening med nästan 100 medlemsorganisationer från bygg- och anläggningsbranschen. Under de fem år som föreningen verkat har vi tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och -guider och en byggherreutbildning.

Ulrika Dolietis, Håll Nollans vd.

– Vi drog igång initiativet ”säkerhetspushen” för att få ett ännu högre engagemang kring att skapa en säker arbetsmiljö. Fokus på säkra arbetsmiljöer är något som behöver vara en del i allas dagliga arbete och precis som med allt annat jobb vi gör så behöver vi stanna upp, reflektera och fylla på med energi ibland för att fortsätta driva arbetet framåt på ett bra sätt. Håll Nollans säkerhetspush ska förhoppningsvis bidra just till reflektion och att fylla på med energi, fortsätter Ulrika.

Håll Nollans säkerhetspush kommer att genomföras på många bygg- och anläggningsprojekt och går ut på ett produktionsstopp under 15–30 minuter då fullt fokus läggs på säkerhet i arbetsmiljön. Vi kommer vara många som är med och manifesterar för en säkrare arbetsmiljö.

Medlemmar som genomför Håll Nollans säkerhetspush 2022
Här listas de 31 medlemmar som, per idag, bekräftat att de kommer att genomföra säkerhetspushen på en eller flera platser.


Om Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans nästan 100 medlemmar i bygg- och anläggningsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i branschen.

www.hallnollan.se

Presskontakt:
Hanna Runsten Ågermo, kommunikationsansvarig, Håll Nollan.
Telefon: 076-557 31 53
E-post: hanna.agermo@hallnollan.se


Publicerad
Senast uppdaterad