Styrelsen för Samverkan för Noll olyckor i byggbranschen består av tio medlemmar, varav en ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Anna Denell blev omvald på två år och även omvald till rollen som styrelseordförande. Även Catharina Elmsäter-Svärd blev omvald på två år medan ledamöterna Anders Erlandsson, Ola Månsson, Roger Linnér och Tommy Lenberg samt suppleanterna Mattias Johansson och Malin Holen sedan tidigare är valda fram till nästa stämma, 2023.

De två tidigare styrelsemedlemmarna Fredrik Hemborg och Claes Magnusson lämnade i år styrelsen och ersätts av Anders Wimmerstedt och Björn Åsander som båda valdes in på två år vid måndagens stämma.

Styrelsens medlemmar väljer att som enskild person sitta med i styrelsen, men är till vardags även anställda av organisationer som är medlemmar i Håll Nollan. Anders Wimmerstedt är Produktionsdirektör och Affärsenhetschef på JM Entreprenad och Björn Åsander är Projektdirektör på Locum. Se hela styrelsen här.

Så här säger ordförande Anna Denell om de nya medlemmarna i styrelsen:

– Våra två nya styrelsemedlemmar, Anders och Björn, har både bred kompetens och ett omvittnat engagemang i arbetsmiljöfrågorna som jag tror kommer bidra till ytterligare utveckling av Håll Nollan. Det är med stor glädje vi hälsar dem välkomna in i styrelsearbetet och arbetet med en av de, enligt mig, viktigaste hållbarhetsfrågorna vi har i branschen, att göra våra bygg- och anläggningsarbetsplatser säkrare för alla som arbetar där.

I samband med stämman hölls en inspirationsföreläsning på temat ”Psykologisk trygghet för en god säkerhetskultur” som lockade många deltagare både på plats i Stockholm och digitalt.Om Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans nästan 100 medlemmar i bygg- och anläggningsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i branschen.

www.hallnollan.se

Presskontakt:
Hanna Runsten Ågermo, kommunikationsansvarig, Håll Nollan.

Telefon: 076-557 31 53
E-post: hanna.agermo@hallnollan.se

Publicerad
Senast uppdaterad