Svensk Vindenergi är en branschorganisation som samlar över 140 medlemsföretag genom vindkraftens hela värdekedja, från tillverkare och markägare till projektörer, ägare och elanvändare. Branschens säkerhetsarbete koordineras genom medlemmarnas råd för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, och baseras sedan många år på en uttalad nollvision kring olyckor på arbetsplatsen.

Så här säger Ylva Tengblad, ordförande för branschens arbetsmiljöråd, om medlemskapet i Håll Nollan:

"Det är tydligt att utbyte av erfarenheter inom branschen är en viktig faktor för våra medlemmar i deras arbetsmiljö och säkerhetsarbete. I och med medlemskapet i Håll Nollan får vi möjligheten att dela med oss och ta del av kunskap från andra delar av byggbranschen. Den kompletterande expertisen ser vi fram emot att ta del av. Med medlemskapet kommunicerar vi även vår aktiva ambition att upprätthålla en fortsatt hög säkerhetsnivå för vindkraften.”

Vi hälsar Svensk Vindenergi varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare bygg- och anläggningsbransch!

> Läs mer på Svensk Vindenergis hemsida
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad