Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 8 000 medarbetare och har en omsättning på 21 miljarder SEK.

I Sverige finns Aarsleff representerat i flera varumärken varav ett är Håll Nollans nya medlem, Aarsleff Pipe Technologies AB, som har sin verksamhet inom schaktfri förnyelse av ledningssystem och relining i fastighet.

Så här säger Hanna Lunderbye, KMA-chef på Aarsleff Pipe Technologies om medlemskapet i Håll Nollan:

”För Aarsleff Pipe Technologies är det en självklarhet att alla har rätt att komma hem oskadda efter varje arbetsdag. Därför ar vi valt att gå med i Håll Nollan”

Vi hälsar Aarsleff Pipe Technologies varmt välkomna till Håll Nollan och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare bygg- och anläggningsbransch!

> Läs mer på AARSLEFF Pipe Technologies hemsida
> Se Håll Nollans samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad