Det här är fjärde året som Håll Nollans säkerhetspush genomförs. Bakgrunden till säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal inom bygg- och anläggningsbranschen. Genom att dela med sig av goda exempel och samarbeta med varandra vill våra medlemsorganisationer runtom i Sverige visa att samverkan inom branschen leder till säkrare arbetsplatser. Detta genom att samtidigt genomföra Håll Nollans säkerhetspush på flera av sina bygg- och anläggningsarbetsplatser och kontor. I år genomför flertalet medlemmar säkerhetspushen tillsammans, både med varandra och med aktörer som inte är medlemmar i Håll Nollan.

Så här säger Håll Nollans vd, Ulrika Dolietis, om årets säkerhetspush:

– Det är först när vi arbetar tillsammans och har en god dialog som vi får förståelse för varandra och lättare kan skapa säkra arbetsmiljöer. Under årets säkerhetspush har vi därför extra fokus på kommunikation och vikten av att vi förstått varandra korrekt under tillexempel en genomgång av ett arbetsmoment. God kommunikation underlättar allt arbete och det kan handla om något så lätt som en enkel kontrollfråga för att säkerställa att det jag sa uppfattades på det sätt jag menade. Det hjälper oss att undvika missförstånd och förhoppningsvis undviker vi onödiga risker och olyckor.

Säkerhetspushen arrangeras för fjärde gången i Håll Nollans regi och är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna och -veckorna som finns inom branschen. Håll Nollan är en förening med nästan 100 medlemsorganisationer från bygg- och anläggningsbranschen. Under de sex år som föreningen verkat har vi tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och -guider och en byggherreutbildning.

– När vi drog igång initiativet ”säkerhetspushen” var det för att få ett ännu högre engagemang kring att skapa en säker arbetsmiljö och engagemanget har växt för varje år. Alla behöver stanna upp ibland och reflektera och fylla på med energi för att fortsätta driva sitt arbete framåt på ett bra sätt och detsamma gäller för arbetsmiljöarbetet. Håll Nollans säkerhetspush är ett tillfälle att stoppa arbetet en stund och ge tid för både reflektion och att fylla på med energi, fortsätter Ulrika.

Håll Nollans säkerhetspush kommer att genomföras på många bygg- och anläggningsprojekt och går ut på ett produktionsstopp under 15–30 minuter då fullt fokus läggs på säkerhet i arbetsmiljön. Vi kommer vara många som är med och manifesterar för en säkrare arbetsmiljö idag.


Här kan du ta del av vilka medlemsorganisationer som genomför Håll Nollans säkerhetspush 2023


För mer information:

Presskontakt:
Hanna Ågermo, kommunikationsansvarig, Håll Nollan.
Telefon: 076-557 31 53
E-post: hanna.agermo@hallnollan.se

Publicerad
Senast uppdaterad