Styrelsen för Samverkan för Noll olyckor i byggbranschen består av tio medlemmar, varav en ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Anna Denell, som förra året omvaldes till ledamot på två år, blev idag även omvald till rollen som styrelseordförande. Även Ola Månsson, Roger Linnér och Tommy Lenberg valdes om till ordinarie ledamöter på två år och Malin Holen valdes om som suppleant på två år. Anders Wimmerstedt, Catharina Elmsäter-Svärd och Björn Åsander är sedan tidigare valda fram till nästa stämma, 2024.

De två tidigare styrelsemedlemmarna Anders Erlandsson och Mattias Johansson lämnade i år styrelsen och ersätts av Henrik Landelius och Andreas Aristiadis som valdes in på två år vid gårdagens stämma.

Styrelsens medlemmar väljer att som enskild person sitta med i styrelsen, men flera av dem är till vardags även anställda av organisationer som är medlemmar i Håll Nollan.

Såhär säger ordförande Anna Denell om de nya medlemmarna i styrelsen:
– Håll Nollan är en organisation som växer och är i ständig utveckling och då är det både kul och strategiskt rätt att även styrelsen förändras. Andreas och Henrik, våra nya tillskott i styrelsen, har båda ett stort engagemang i arbetsmiljöfrågorna och även gedigen erfarenhet som kommer att bidra till vårt fortsatta arbete. Att göra bygg- och anläggningsarbetsplatser säkrare är, enligt mig, en av de absolut viktigaste hållbarhetsfrågorna i branschen och det känns väldigt bra att välkomna Andreas och Henrik in i vårt styrelsearbete.


Om Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans nästan 100 medlemmar i bygg- och anläggningsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i branschen. www.hallnollan.se

Presskontakt:
Hanna Ågermo, kommunikationsansvarig, Håll Nollan.
Telefon: 076-557 31 53
E-post: hanna.agermo@hallnollan.se


Publicerad
Senast uppdaterad