I måndags, den 11 december, på morgonen inträffade en allvarlig olycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm där fem personer omkom. Fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har med anledning av detta tagit initiativ till en tyst minut en vecka efter att samtalet inkom till larmcentralen. Håll Nollan uppmanar sina medlemmar att delta.

Mina tankar går till de omkomnas familjer, vänner och arbetskamrater som nu behöver leva vidare utan dem. Mitt hjärta tyngs av denna otroligt mörka händelse. Hela vår bransch delar denna sorg och en gemensam tyst minut hedrar de omkomna, säger Ulrika Dolietis, Håll Nollans vd.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att delta på måndag, det här berör hela vår bransch.

När: Måndag den 18 december 2023, klockan 9.30.

Publicerad
Senast uppdaterad