Till finalister 2024 utses JM:s produktionsteam på projektet Strandviolen i Järva, projektteamet på Himmerfjärdsverket (Veidekke/Syvab) och Locums logistikteam på Södersjukhuset. Projekten på Himmerfjärdsverket och Södersjukhuset har pågått parallellt med den samhällsviktiga och sårbara dagliga verksamhet som bedrivs på ett reningsverk respektive sjukhus, vilket skapat en extra komplex miljö att driva projekt i.

Gemensamt för de tre teamen är deras beslutsamhet och engagemang för att göra skillnad när det kommer till arbetsmiljön i deras projekt, samt att det visar sig genom omtanke och konkreta handlingar.

Läs intervjuer med respektive team nedan!

Publicerad
Senast uppdaterad