”Inget man någonsin får tumma på”

Nöta, nöta, nöta. När det gäller säkerhetsarbetet finns inga genvägar.

– Det är en fråga som alltid är på agendan - utan undantag. Säkerhet har högst prioritet både för mig personligen och för Assemblin. Alla ska komma hela och rena från jobbet, säger Assemblin VS vd Andreas Aristiadis som är ny suppleant i Håll Nollans styrelse.

Andreas Aristiadis har varit i installationsbranschen under hela sitt yrkesliv. I grunden är han utbildad vvs-ingenjör och har genom åren jobbat som projektledare, kalkylator, konstruktör, platschef, regionchef, vice vd och är nu vd för Assemblin VS i Sverige.

– Jag drivs av att omvandla teori till praktik och hoppas i mitt engagemang i Håll Nollan kunna bidra ännu mer till praktiska lösningar som fungerar i vardagen. Det är många faktorer att väga in på ett bygge varje dag; tidsplaner, lönsamhet - men säkerhet är något som aldrig får tummas på. Här måste vi hjälpas åt hela branschen och det kan vi göra genom Håll Nollan, säger han.

När det pratas om säkerhetsarbete i byggbranschen handlar diskussionerna många gånger om de riktigt allvarliga olyckorna, men för Andreas och Assemblin är det viktigt att inte heller glömma bort de mindre allvarliga olyckorna men som ändå leder till sjukfrånvaro och onödigt lidande hos individen. Ett sådant exempel är skärskador som varit vanligt förekommande i installationsbranschen.

– Där gjorde vi konkreta insatser för några år sedan, där vi la mycket arbete på att hitta bekväma arbetshandskar med skärskydd som personalen var nöjda med att använda. Vi tog också bort spetsen på knivarna och såg snabbt effekt av att skärskadorna minskade. Ofta är det i ”ska bara”-situationer som olyckorna sker. De riktigt riskfyllda momenten är alla medvetna om och jobbar mer ”på tå”, säger han.

Det har dock hänt mycket till det positiva när det gäller attityder och medvetenhet de senaste tio åren, idag är det betydligt mer accepterat att säga ifrån i riskfyllda situationer och måna mer om både sin egen och andras säkerhet.

– Jag tror mycket på att hjälpa varandra i det dagliga arbetet och jag upplever även att vi har den kulturen på Assemblin och jobbar hårt för att vår verksamhet ska kännas som en stor familj, där man bryr sig om och hjälper varandra, säger han.

Under sina drygt 20 år i branschen har Andreas varit med om en dödsolycka. En medarbetare föll från hög höjd och omkom och även om det inte fanns något som Andreas själv eller någon annan i ledningen kunnat göra annorlunda har det satt sina spår.

– I den situationen berodde olyckan på att personen inte använde de hjälpmedel som skulle användas. Det är något som vi ständigt måste jobba på att hålla personalen utbildade och uppdaterade på vad som gäller och fortsätta att nöta men också att ändra medvetenhet och attityd, säger han.

Skyddsombuden har en viktig funktion ute på arbetsplatserna och på Assemblin träffas ombuden på både lokal, regional och nationell nivå för att utbyta erfarenheter och stötta varandra i det praktiska arbetet. Huvudskyddsombudet sitter vägg i vägg med Andreas och de två har i stort sett daglig kontakt kring säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

– För mig var det självklart att engagera mig i Håll Nollan. Håll Nollan är viktig för att stärka hela branschen och få ännu fler att förstå vikten av säkerhetsarbete. Här är vi inte konkurrenter, om det vi gör på Assemblin kan bidra till att fler företag kan göra sina arbetsplatser säkrare för medarbetarna gynnar det hela byggindustrin, säger han.

– Förhoppningsvis kan jag komma in med nya synvinklar i organisationen med fokus på att göra teorin applicerbar därute.

Tre snabba fakta om Andreas:

Drömyrket när jag var liten: Tennisproffs
En dold talang jag har: Hyfsat bra på Fifa ps4
Fritidsintressen: Allt med en boll o tävling

Publicerad
Senast uppdaterad