Datum:
Plats:
Swedish Taste Stockholm (St Eriksgatan 46D, 112 34 Stockholm)

Håll Nollans vision är att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. För att nå vår gemensamma vision behöver branschen en projektering som bidrar till en bra arbetsmiljö och säkerhet under såväl bygg- som bruksskedet. Om vi på denna nätverksträff och även framåt delar goda exempel, lyfter exempel kring när det inte blev så bra samt pratar om de hinder som finns så skapar vi tillsammans förutsättningar för att projekteringen succesivt blir bättre. För att lyckas behöver vi en mix av aktörer och roller bland er som anmäler er till nätverksträffen – det vill säga de som beställer projektering, de som arbetar med projekteringen (Bas P, projekteringsledare, arkitekter och konstruktörer) men även de som arbetar i produktionen.

Föreläsare:

Först ut kommer Henrik Roos, produktionschef på NCC och tidigare vinnare av Håll Nollans arbetsmiljöpris, att dela med sig av:

  • Hur produktionens erfarenhet kan nyttjas under projektering
  • Riskhantering uppdelat utifrån område i projekteringen: ventilationsschakt, prefab osv

Jens Bjurenstedt, gruppchef & projektledare på Forsen, har varit med i en av Håll Nollans projektgrupper och tagit fram en guide för Bas-P och kommer presentera det arbetet och tanken med hur guiden ska användas och kan implementeras bland medlemsföretagen.

Sara Tyberg, vd på CondoConsult, har varit med när vi hade webbinarium kring ”Samordning av flera byggarbetsplatser” med exempel från projekt Albano (Akademiska Hus) och kommer nu att dela med sig utifrån sina erfarenheter och sin kompetens inom projektering.

Vem riktar sig seminariet till?

Vi vill uppmuntra nätverkande mellan byggprojektets olika skeden och välkomnar därför aktörer inom byggprojektets olika faser. Exempel på roller som vi tror kan vara intresserade av denna nätverksträff: Byggherre, projektör, BAS-P, BAS-U, arbetsmiljösamordnare/-ingenjörer, chefer och ledare, skyddsombud med flera.

Efter föreläsningarna följer gemensam diskussion och övning inom ämnet.

Publicerad
Senast uppdaterad