Datum:
Plats:
Digitalt

Känner du till dina ansvarsområden men känner dig mindre trygg i hur du kan förvalta ditt ansvar i praktiken och upplever att du saknar forum att bolla de utmaningar du ser i din roll? I så fall är detta kursen för dig!

Kursen är framtagen av Håll Nollan i samarbete med Byggherrarna och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Kursinnehåll

I den här kursen får du lära dig mer om vad rollen som byggherre innebär och hur du redan i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och utgår till stor del utifrån Håll Nollans gemensamma arbetssätt för byggherrar.

Under dagen går vi igenom gemensamma verktyg för riskhantering och hur du bör arbeta med dem projektgenomgående:

  • Arbetsmiljöplan
  • Projekttidplan
  • Arbetsplatsdisposition
  • Riskhantering
  • Byggmöten
  • Kravställning och uppföljning

Under dagen tillämpar vi verktygen i ett case och går även igenom och förtydligar byggherrens arbetsmiljöansvar utifrån lagstiftningen samt rollen i relation till BAS-P och BAS-U.

Kursen uppdaterar dig om vad som är nytt i och med de nya föreskrifterna för din roll som byggherre, men går inte igenom de nya föreskrifterna i sin helhet.

Kursmål

Efter kursen skall du känna dig trygg i rollen som byggherre, det arbetsmiljöansvar som följer och stärkt av de verktygen du har för att skapa förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som byggherrens representant i rollen som exempelvis projektchef, projektledare, projektansvarig, projekteringsledare eller projektutvecklare.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av byggprocessen och ha kännedom om din verksamhets ledningssystem. Det är även en fördel om du har gått BAS-P och BAS-U, grundkurs eller motsvarande.

Kursledare

Anna Källgården är utbildad civilingenjör inom Väg och vatten och har erfarenhet från byggbranschen, både inom entreprenörssidan och byggherresidan. Hon driver eget konsultbolag som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Hon har uppdrag åt företag med bl a dokumentation och systematisk arbetsmiljöarbete. Anna har också stor erfarenhet av att hålla utbildningar i arbetsmiljö.

Pris

5 900 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kursdokumentation samt digitalt kursintyg. Medlemmar i Håll Nollan erhåller 20% rabatt.

Anmälan

Kursen genomförs digitalt i EGAs regi. > Anmäl dig här på EGAs webbplats


Läs mer

Publicerad
Senast uppdaterad