Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Under våren har en uppdaterad arbetsmiljöstandard och -guide för lyft publicerats på hallnollan.se. I samband med uppdateringen har vi tagit fram stödmaterial i form av en mall för lyftplan, en affisch för kontroll av lyftredskap samt ett signalschema (ett gemensamt med BUC, Byggbranschens utbildningscenter). Den 6 maj kommer materialet att presenteras i ett digitalt möte där du som deltar även får möjlighet att ställa frågor till projektgruppen.

Här hittar du samtliga Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider

Publicerad
Senast uppdaterad