Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar team som gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – att alla på arbetsplatsen kommer hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljöpriset 2022 delades idag ut till Boliden och Skanska för deras gemensamma arbete under rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven.

Vinnarna har genom ett nära samarbete och gemensamma värderingar förverkligat höga arbetsmiljöambitioner genomgående i projektet. Kulturen har präglats av att arbetsmiljö genomsyrat samtliga steg – från de tidiga skedena, genom anbudsprocessen och under hela produktionen. - Juryns motivering

Det här teamet har tillsammans arbetat för att skapa förutsättningar att leva upp till de höga arbetsmiljöambitioner som sattes för projektet. Boliden arbetade med att skapa goda förutsättningar för arbetsmiljö tidigt i processen, bland annat genom en väl genomarbetad arbetsmiljöplan och att i upphandlingen lägga stor vikt vid att utvärdera entreprenörernas genomförandeplan. Flera anbudslämnare intervjuades och uppdraget gick slutligen till Skanska, som fick högst poäng vid bedömning av miljö och arbetsmiljö.

Under produktionen fokuserade teamet, Boliden och Skanska, på att bygga upp en god säkerhetskultur, en aktiv riskhantering, en transparent kommunikation och öppen dialog med samtliga inblandade i projektet.

Rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven klassades som ett högriskprojekt av Boliden med stora utmaningar både miljö- och arbetsmiljömässigt.

Dammen byggdes i början av 1990-talet och när gruvdriften lades ner 1999 vattenfylldes dagbrottet. Rivningen av invallningsdammen, som hörde till dagbrottet, har återställt Skellefteälven till sitt ursprung.

Läs mer om samtliga finalister och vinnaren här.

Om du har några frågor gällande arbetsmiljöpriset, vänligen kontakta:
Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan
ulrika.dolietis@hallnollan.se
070-560 71 40

Hanna R. Ågermo, kommunikationsansvarig, Håll Nollan
hanna.agermo@hallnollan.se
076-557 31 53

Publicerad
Senast uppdaterad