Rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven klassades som ett högriskprojekt av Boliden med stora utmaningar både miljö- och arbetsmiljömässigt. Mer information om projektet kan du ta del av i teamets presentation av deras arbete.

Dammen byggdes i början av 1990-talet. När gruvdriften lades ner 1999 vattenfylldes dagbrottet och i och med rivningen av invallningsdammen som hörde till dagbrottet har Skellefteälven återställts till sitt ursprung. På grund av alla risker som fanns i projektet valde Boliden att engagera sig utöver det vanliga kring arbetsmiljö- och miljöfrågor i projektet. I anbudsskedet skulle entreprenörerna lämna en genomförandeplan och de som inte ansågs hantera riskerna tillräckligt väl valdes bort redan här. Flera anbudslämnare intervjuades innan uppdraget slutligen gick till Skanska, som fick högst poäng vid bedömning av miljö och arbetsmiljö.

Marcus Jonsson, Skanska

– Vi hade stora schakter nära vatten med branta slänter och jobbade stundtals i kraftigt strömmande älvvatten. Vattnet fick inte grumlas eftersom det kunde påverka både djur och växter i älven. Lösningen blev att placera siltgardiner område för område i dammen, eftersom den kraftiga strömmen lätt slet sönder geotextilen annars, förklarar Skanskas produktionschef Marcus Jonsson.

Enligt både Skanskas Marcus Jonsson och Bolidens miljöansvarige Andreas Vallmark var det ett tätt samarbete mellan beställare och entreprenör som var avgörande för att lyckas med projektet. Det har funnits ett tydligt stöd från båda håll kring vikten av att arbetet utfördes säkert – arbetsmiljö har fått gå före ekonomi.

Boliden och Skanska satt tillsammans vid arbetsplatsen och problemen kunde lösas direkt på plats. Boliden genomförde ett gediget förarbete med tydliga riskanalyser och kravställningar på entreprenörer och den arbetsmiljöplan som Boliden satt ihop har Skanska i princip kunnat använda som en checklista. På daglig basis under produktionen löste man problemen direkt med snabba beslut och öppna kort från båda håll. Boliden bjöd även in Skanska att delta i deras säkerhetskulturutbildning.

Andreas Vallmark, Boliden

– Vi och Skanska matchade varandra väldigt bra och tänker lika kring säkerhet, det gjorde det lättare att hålla ett gemensamt fokus och målsättningar, säger Andreas Vallmark.

– Det var en stor fördel för oss att finnas så nära produktionen. Det ställer högre krav på oss som beställare att jobba på det här sättet, men vi får också ett bättre slutresultat och en säker arbetsplats, tillägger han.

Båda två är mycket stolta över att vara en av finalisterna till arbetsmiljöpriset och ser fram emot att få jobba tillsammans på liknande sätt i framtiden.

Juryns motivering

Ett mycket gott exempel på när byggherre tillika beställare (Boliden) och entreprenör (Skanska) tillsammans förvekligat höga arbetsmiljöambitioner i praktiken, vilket lett till ett lyckat slutresultat. Boliden skapade bra förutsättningar i skedena innan produktion och tog mycket stor hänsyn till hur entreprenören avsåg hantera de stora miljö- och arbetsmiljöriskerna i sin upphandling. Under produktionen låg fokus på den gemensamma kulturen, en väl genomarbetad riskhantering och stor involvering av såväl upphandlade entreprenörer som beställaren, som även fysiskt arbetade från projektet.

Publicerad
Senast uppdaterad