Håll Nollans arbetsmiljöpris, som delades ut för första gången 2020, syftar till att inspirera till, uppmärksamma och driva på utvecklingen av arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Priset uppmärksammar team som genom sitt arbete gjort och gör skillnad när det kommer till en av de absolut viktigaste frågorna för branschen i Sverige – att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag.

– Det är otroligt viktigt att lyfta fram team som varje dag bidrar till och verkar för att skapa en tryggare och säkrare bygg- och anläggningsbransch. Att dela verkliga exempel från branschen är ett viktigt syfte med både priset och Håll Nollans verksamhet i stort. Att uppmärksamma team genom arbetsmiljöpriset hoppas vi leder till att inspirera både de som skapar förutsättningar innan produktionen och de som arbetar med att stärka säkerheten på arbetsplatsen, säger Ulrika Dolietis, Håll Nollans vd.

I juryn för Håll Nollans arbetsmiljöpris sitter Håll Nollans styrelse som består av:

 • Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
 • Andreas Aristiadis, vd, Assemblin VS
 • Björn Åsander, Projektdirektör, Locum
 • Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen
 • Henrik Landelius, Affärsområdeschef, NCC
 • Malin Holen, Underhållsdirektör, Trafikverket
 • Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen
 • Roger Linnér, Produktionschef, Peab
 • Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna

Nomineringen till 2024 års arbetsmiljöpris är öppen för alla fram till 24 november 2023 och mer information och nomineringen finns på hallnollan.se.

Priset i korthet:

 • Priset riktar sig till alla företag och/eller team och som kan vara en del av eller ha flera delar i byggprocessens olika faser, som till exempel byggherrar, entreprenörer, inköpare och projektörer eller en mix av dessa.
 • Priset delas ut under våren 2024.
 • Nomineringen är öppen till den 24 november.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information, kontakta:
Ulrika Dolietis, vd, ulrika.dolietis@hallnollan.se, 070-560 71 40 eller
Hanna Ågermo, kommunikations- och pressansvarig, hanna.agermo@hallnollan.se, 076-557 31 53

Om Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans nästan 100 medlemmar i bygg- och anläggningsbranschen. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i branschen. www.hallnollan.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicerad
Senast uppdaterad