Bakgrund "Håll Nollans färdplan mot noll olyckor"

Håll Nollan hade nu funnits i tre år och våra medlemmar hade ökat i både antal och variation. Nu var det rätt tidpunkt att tillsammans med grundarna genomlysa avsiktsförklaringen men framförallt, tillsammans med alla medlemmar, tydliggöra själva förflyttningen inom våra fyra fokusområden. Med medlemmarnas erfarenheter hade vi stora möjligheter att ta fram en färdplan som skulle bli såväl ”vass” som genomförbar.
Färdplanen skulle även bli ett underlag för den gemensamma synen av Håll Nollans och medlemmarnas roll samt ett stöd för övriga inom samhällsbyggnadssektorn att bättre förstå vilka Håll Nollan är och vad det innebär att vara medlem.

Så här gick arbetet till

Arbetet drevs av Håll Nollans styrelse och grundare. Samtliga medlemmar involverades via workshops den 5 oktober 2020 och utifrån resultatet från den togs ett förslag fram. Under marsmånad 2021 skickades remissversionen ut till medlemmarnas arbetsmiljökontakter. Därefter hanterades medlemmarnas kommentarer och färdplanen vidareutvecklades och färdigställdes. Håll Nollans färdplan 2030 presenterades i samband med föreningsstämman i oktober 2021.

Arbetsgång

Tack till alla er som var med och bidrog! Vi behöver våra medlemmars kunskap och erfarenhet. Det var ett stort engagemang och tillsammans var vi många som reflekterade över hur vi bäst gör förflyttningen inom våra fokusområden.

Medlemmarnas bidrag

Håll Nollan medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter på färdplansförslaget. Stort tack för ert deltagande i att få till en vass och genomförbar färdplan mot noll olyckor!

Publicerad
Senast uppdaterad