Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets krav på byggarbetsmiljösamordnare:
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter.

Arbetsmiljöverket har även tagit fram ett förslag på vad en utbildning för byggarbetsmiljösamordnare kan behöva innehålla:
Utbildning av byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Tips på utbildningar

Du hittar utbildningar till Bas-P och Bas-U på bland annat följande webbplatser:

Byggbranschens utbildningscenter

EGAs kursutbud
Bas-P och Bas-U, Grundkurs
Bas-P och Bas-U, Grundkurs på engelska
Bas-P och Bas-U, Uppdateringskurs


Safe Construction Training

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. En grundläggande utbildning som alla som arbetar på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska gå. Vi rekommenderar även att att alla övriga i branschen går utbildningen. Utbildningen, som genomförs digitalt via Byggbranschens utbildningscenter, är kostnadsfri och öppen för alla.

> Läs mer och boka utbildningen här


Publicerad
Senast uppdaterad