Ett 40- tal deltagare var samlade då ordföranden Anita Johansson, VD för Kyrkholmen konsult inledde och hälsade nya och gamla medlemmar välkomna och föreningsstämman startade.

Nya medlemmar i styrelsen

Vid stämman röstades bland annat om val av styrelseordförande och styrelseledamöter för kommande 2 år.

Ny ordförande i föreningen valdes Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska Hus. Till nya ordinarie ledarmöter valdes Ali Sadeghi, Direktör investeringar Trafikverket och Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier. Ny suppleant valdes Claes Magnusson VD Skolfastighter i Stockholm. Anita Johansson, VD Kyrkholmen konsult avtackades för sitt fina arbete i föreningen.

Här presenteras hela styrelsen samt gällande stadgar: http://hallnollan.se/om-oss/styrelse-och-stadgar/

Antalet medlemmar har fyrdubblats på ett år

Håll Nollans VD, Ulrika Dolietis presenterade årsredovisning och verksamhetsplan för det arbete Håll Nollan genomfört under 2017-2018. Medlemsantalet för Håll Nollan har ökat från 13 grundare till 51 medlemmar under året. Satsningar på seminarier, ny webbplats samt att finnas tillgängliga sociala medier har också varit fokus under året för att nå ut med Håll Nollas budskap och engagera nya medlemmar.

Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

Projektet om en gemensam branschstandard för byggherre och entreprenör har löpt på under året och en gemensam chefsutbildning planeras vid nästa års stämma 11 september 2019.

Se hela Ulrikas presentation och agenda nedan.

Medlemmar och inspirationsföreläsare delade med sig av sin kunskap

På årets stämma hade inspirerande talare bjudits för att dela med sig av sin kunskap om hur man kan jobba effektivt med arbetsmiljö.

Per Renman, Arbetsmiljöchef på Boliden berättade hur de har förbättrat säkerheten genom innovativa lösningar och satsning på säkerhetskultur. Per började arbeta på Boliden på 80-talet då han var med om att en kollega förolyckades tragiskt – sedan dess har hans arbete och engagemang varit att minska olyckorna.

Per Renman, Group Safety Director, Boliden

Genom Bolidens ”Be-Safe” koncept har de succesivt skapat ett engagemang kring säkerhetsfrågor. 2017-2018 lyckades de minska antal skador till noll.

Konceptet skapar en tydlighet och ger enhetlig information för att stärka säkerhetstänket hos alla medarbetare. De har också tagit fram ett program för ledarskapsutveckling.

Genom att arbeta med filmer delar de med sig av goda exempel och sprider vidare inom företaget. Läs mer i Pers presentation nedan.

Jörgen Eklund, Professor KTH med många års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor föreläste om hur arbetsmiljöarbete hänger ihop med produktivitet och kvalitet. Hans forskning visar bland annat på att det ofta lönar sig i längden att satsa på skyddsutrustning av bättre kvalitet – om man räknar på produktivitet – och då är inte vinsterna säkerhetsmässigt ens inräknade.

Christian Jakobsson, Hållbarhetschef på Ellevio beskrev deras resa från olyckan i Tyfors till att tänka om och tänka nytt för att göra allt som stod i deras makt för att något liknande aldrig skulle hända igen.

Christian Jakobsson, Hållbarhetschef, Ellevio

Det handlade inte om att uppdatera policydokument utan att förstå varför människor gör som de gör för att utforma en strategi för en säkrare arbetsplats. Läs mer i Christans presentation nedan.

Här hittar du presentationer från dagens föreläsare:

Publicerad
Senast uppdaterad