Datum:
Plats:
Swedish taste, Sankt Eriksgatan 46D, Stockholm

Om vi ska minska antalet allvarliga olyckor så behöver vi lära oss hur vi bättre identifierar och åtgärdar de bakomliggande orsakerna. Varför händer detta? Hur kan vi förhindra att det händer igen? Det är enklast att identifiera de direkta orsakerna och åtgärda dessa, men bristerna är ju även organisatoriska och vi behöver identifiera helheten för att kunna ta fram rätt och effektiva åtgärder.

Den 30 oktober bjöd Håll Nollan in chefer, arbetsmiljöansvariga, KMA-samordnare och verksamhetsutvecklare till ett seminarium för att ge en ökad kunskap och förståelse för hur man arbetar med djuputredningar av olyckor och allvarliga tillbud.

Föreläsare var Johan Nordin och Håkan Skotte, Skanska, Sara Petterson, MTO Säkerhet, Lars-Gunnar Larsson, NCC (bilden), Joel Péclard, GE Healthcare och Carina Capocci, PEAB som delade med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om ämnet.

Fokusområden under seminariet var: Hur organiserar man utredningsarbetet? Vilka förutsättningar och vilken kompetens behövs? Hur gör man utredningar som präglas av ett MTO-perspektiv, där människa, teknik och organisation ses i ett sammanhang?

Seminariet avslutades med gemensam diskussion och bikupa.

Reflektioner som kom upp under diskussionerna var bland annat att det är viktigt att ha ett bra samspel mellan entreprenör och beställare under en utredning, samt att man behöver bygga en god säkerhetskultur för att öka förståelsen varför man utreder. Det behövs kompetens och resurser - ett viktig arbete som man inte ska underskatta.

Här hittar du presentationerna från föreläsningarna:

Publicerad
Senast uppdaterad