Den 27 april 2022 höll Geoteamen i ett webbinarium hos oss där de själva berättade mer om sitt arbete, här kan du ta del av det inspelade webbinariet!

Geoteknikteamet utvecklar inte bara rutiner och praxis för sig själva inom Skanska, utan är även med och initierar samt driver arbetet för hela branschen. Ett sätt att höja den geotekniska kompetensen i branschen – för såväl tjänsteman som ute i produktionen – är genom lättillgängliga handböcker. I samband med en tragisk dödsolycka konstaterades en generell kompetensbrist kring säkra och stabila schakter i branschen. Detta ledde till att Skanskas geoteknikteam valde att driva fram och engagera sig i en omarbetning av handboken ”Schakta säkert” tillsammans med SGI – som numera är att anse som branschpraxis. Nu är nästa handbok som Geoteknikteamet varit delaktiga i på väg. Den handlar om säker uppställning av tunga maskiner, där man också funnit en kunskapslucka i byggbranschen, vilket lett till flera olyckor med välta pålkranar. Den nya handboken lanseras i maj i år. Även denna görs i samarbete med SGI. Utöver nämnda handböcker är teamet involverade i arbetet kring spontdimensionering och nya Europastandarder.

Cecilia Edmark, Skanska

Teamet identifierade också vilka kompetensutvecklingsbehov som fanns hos produktionspersonalen på Skanska och utifrån dessa har interna utbildningar tagits fram och genomförts. Med bättre geoteknisk kompetens i produktionsleden tas färre risker kopplat till geoteknik. Till följd av ökad förståelse hör produktionen oftare av sig till geoteknikteamet i dag än tidigare när de känner sig osäkra.

– Det känns jättekul att få uppmärksamhet i form av en nominering, vi verkar lite i det dolda utåt sett i branschen och det här ger oss lite extra skjuts i vår marknadsföring för en säkrare bygg- och anläggningsbransch, säger gruppchef Cecilia Edmark.

Geoteknikteamet stöttar många av Skanskas projekt, både under anbuds- och produktionsfasen. Gruppen består av 20 medarbetare, främst geotekniker och CAD-projektörer där medarbetarna uppmuntras att ständigt utvecklas och komma med förbättringsidéer.

Juryns motivering

Genom att initiera utvecklingsprojekt och själva delta i arbetet utvecklas skrifter för att hantera geotekniska risker och på så sätt nå en gemensam och säker nivå på utförandet, på sikt för hela byggbranschen. Deras specialistkompetens i kombination med sin öppenhet och vilja att göra branschen säkrare bidrar till ett stort lärande, såväl inom Skanska som med branschkollegorna. Vi hoppas att deras arbete kan inspirera andra att driva motsvarande utveckling inom andra områden.

Publicerad
Senast uppdaterad