Den 13 maj 2022 höll projekt Sergelgatan i ett webbinarium hos oss där de själva berättade mer om projektet och hur de arbetat, här kan du se inspelningen!

Vasakronan är beställare av den stora ROT-renoveringen av Sergelgatan som pågått sedan 2019. Projektet omfattar cirka 42 000 kvadratmeter som omvandlas till moderna butiks-, restaurang- och kontorslokaler med ett färdigställande till hösten 2022. Samtidigt ska befintliga hyresgäster vara kvar i fastigheten under renoveringen och inte störas. Vasakronan ställer hårda krav på säkerhet. Inget projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Detta gäller inte bara på byggarbetsplatsen utan innefattar även tredjeman, i detta fall såväl fastighetens hyresgäster som tunnelbaneresenärer och förbipasserande på Sveavägen, Sergelgatan och Hötorget.

– Redan från start har vårt fokus legat på arbetsmiljö. Vi har, utöver Bas-U, tillsatt en extra resurs som jobbat på heltid enbart med arbetsmiljöfrågor samt en kommunikatör som sköter kommunikation och samordning med hyresgäster och tredjeman, berättar Fernando Öberg, projektchef på Vasakronan.

Fernando Öberg, Vasakronan

Tidigt i projekteringen lyftes arbetsmiljöaspekter in. Under programhandlingsskedet inventerades miljöfarliga ämnen och entreprenörer, platschef och Bas-U har deltagit i såväl planering som projektering av riskfyllda arbetsmoment. Vasakronan har även tydligt visat sitt engagemang i arbetsmiljöfrågor genom att bland annat löpande delta i skyddsronder och har på eget initiativ bjudit in både Arbetsmiljöverket och fackliga organisationer för att gemensamt arbeta med arbetsmiljön i projektet och diskutera förbättringspotential.

– Vi vill visa att vi verkligen bryr oss, säger Fernando Öberg.

Projektet utmärks av hög komplexitet med mycket oförutseddhet som lett till att avspärrningar och säkerheten i princip dagligen har fått planeras om. Utmärkande är också komplex tungrivning, mycket asbest, provisoriska installationer och en uppbyggnad av fastigheten som liknar en labyrint vilket gjort det svårt att överblicka vissa ytor. Det gjorde också att yrkesarbetare inte fick arbeta ensamma på vissa ytor eftersom en eventuell olycka inte skulle upptäckas av andra i produktionen.

Dessutom har en stor del av projektet genomförts under pandemin. Vasakronan har löpande vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning, men drabbades ändå av ett covid-utbrott på arbetsplatsen som gjorde att produktionen fick stängas ner i tre veckor och cirka 350 personer skickades hem. Både innan, under och efter utbrottet genomförde Vasakronan storskaliga covid-testningar av alla yrkesarbetare på arbetsplatsen och satte upp rutiner för dessa. Samtidigt såg man till att utökad städning och sanering genomfördes.

– Jag är imponerad över alla i projektteamet och hur vi fick ihop nedstängningen samt de snabba beslut som krävdes i samband med detta. Ett välfungerande samarbete där vi som beställare varit engagerad och stöttat entreprenörerna - och vice versa - där det har behövts har varit en av framgångsfaktorerna för projektet, menar Fernando Öberg.

Att vinna Håll Nollans arbetsmiljöpris skulle vara som en omfamning till alla som jobbar med projektet beskriver Fernando.

– Håll nollans arbetsmiljöpris skulle betyda jättemycket för hela projektteamet, det är en stor ära redan att vara en av finalisterna. För oss på Vasakronan är det en bekräftelse på att vi jobbar med rätt saker, säger Fernando Öberg.

Juryns motivering

Ett gott exempel på när en beställare bestämt sig för att göra sitt yttersta för att ingen ska skadas och visar det i handling, såväl i de tidiga skedena som under produktionen, i ett komplext ombyggnadsprojekt med kvarsittande hyresgäster och allmänheten alldeles inpå. Detta genom att skapa goda förutsättningar i form av såväl kompetenta resurser som med bra åtgärder men även genom att själv vara närvarande under produktionen och lyssna och följa upp och agera när det behövs.

Publicerad
Senast uppdaterad