Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills det är så behöver vi stanna upp och påminna oss att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Därför vill Håll Nollan särskilt uppmärksamma detta, för femte året i rad, genom en gemensam manifestation den 17 september, kallad Håll Nollans säkerhetspush.


Bakgrund

Tillsammans för tryggare byggen
Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Tema
Tillsammans krokar vi arm och samarbetar över gränserna för att nå säkrare arbetsplatser.

Budskap
Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar skapar vi tillsammans en säkrare bygg- och anläggningsbransch.

Hur går det till?
Under 15-30 minuter stoppas arbetet och alla på arbetsplatsen samlas för Håll Nollans säkerhetspush.

Upplägget är ungefär såhär:

 • Inledande välkomsttal
 • Film visas
 • Exempelvis byggherren och några av dennes samarbetspartners (t.ex entreprenör, underentreprenör och leverantör) säger några ord med betoning på ”Dialog och kommunikation”
 • Motiverande övning/aktivitet på samma tema som filmen
 • Avslutande ord
 • Gemensam fika (valfritt)

Här kan du se vilka medlemmar som deltog 2023

Här kan du se vilka medlemmar som deltog 2022

Här kan du se vilka medlemmar som deltog 2021

Här kan du se vilka medlemmar som deltog 2020


I projektgruppen för Håll Nollans säkerhetspush ingår representanter från:

 • Akademiska Hus
 • Håll Nollan
 • NCC
 • PEAB
 • SISAB
 • Trafikverket