TIDER FÖR ARBETSMILJÖPRISET

Sista nomineringsdag: 24 november 2019
Sista dagen för det nominerade teamet att skicka in kompletterande information: 2 december
Prisutdelning på Byggforum: 31 mars

HUR NOMINERAR MAN? Via länk på Håll Nollans hemsida. Fram till den 24 november har du chans att nominera. Du kan inte nominera ditt eget team.

VILKA FÅR NOMINERAS? Samtliga företag och team som har sin verksamhet i byggprocessen som byggherrar, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer, inköpare etc. får nomineras. Man behöver inte vara medlem i Håll Nollan. De företag som har verksamhet i flera länder får endast nominera från sin svenska verksamhet.

VAD HÄNDER SEN? Efter ett team har blivit nominerat så kontaktar Håll Nollan dessa samt skickar över ansökningshandlingar. De nominerade beskriver sitt arbete, de utmaningar och resultat det har givit.

VAD RÄKNAS SOM ETT TEAM? Priset vänder sig till ett team som genom sitt engagemang, samverkan och driv främjat säkerheten inom byggbranschen. Teamet kan arbeta i produktionen, i skedena som föregår produktionen eller en kombination av dessa. Med team menar vi den grupp som initierat, drivit och skapat förutsättning för att kunna driva igenom förbättringen.

Nedan beskrivs några exempel på team:

 • En projektorganisation eller en del av ett projektteam
 • Ett projekteringsteam eller inköpsteam
 • Ett team från olika företag i byggprocessen
 • En enhet, exempelvis en mindre avdelning

HUR BEDÖMS TEAMET? Bedömningen är fördelad på tre spår:

1) Samverkan och transparens: Att arbetet bedrivits av flera personer i en öppen och transparant miljö med stor samverkan.

2) Resultat: Vilka utmaningar / problem var det ni ville lösa? Vad ni gjorde för att lösa problemet? Vilka konkreta resultat har ert arbete gett? Era förbättringar ska gå att mäta eller beskriva på ett tydligt sätt. Visa i text, bilder och grafer.

3) Intressant för många: Förbättringsåtgärderna ska kunna vara applicerbara till andra inom byggbranschen.

VILKA VÄLJER UT FINALISTERNA? Gruppen som väljer ut finalisterna och senare intervjuar dem kommer från byggprocessens olika faser:

 • Marcus Törnkrantz, Arbetsmiljö & Hälsa, Akademiska Hus
 • Matilda Stjärnström , Arbetsmiljöstrateg, Trafikverket
 • Anna Gruffman, Arbetsmiljöchef, Bonava
 • Maria Wernius, HMS-chef, Veidekke Bostadsproduktion
 • Ulrika Dolietis, Vd, Håll Nollan
 • Anna Bergström, Arbetsmiljöchef, Bravida

VILKA SITTER I JURYN? Juryn utser vinnaren och består av Håll Nollans styrelse med erfarenhet från olika delar i byggprocessen.

 • Hayar Gohary, Projektdirektör, Akademiska Hus
 • Anders Erlandsson, VD, Skanska Sverige
 • Roger Linnér, Produktionschef, Peab
 • Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
 • Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Byggföretagen
 • Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
 • Ali Sadeghi, Direktör investeringar Trafikverket
 • Claes Magnusson, VD Skolfastigheter Stockholm
 • Mattias Johansson, VD, Bravida

VAD VINNER MAN?

 1. Prisutdelning på Byggforum den 31 mars 2020
 2. Det vinnande teamet kommer att få Håll Nollans prestigefulla glasstatyett från Orrefors
 3. Diplom till alla i teamet
 4. Uppmärksamhet inom Håll Nollans nätverk och digitala kanaler