Anna ser till att ekonomi, miljö och ansvar för människor går hand i hand

Med ett genuint intresse för trygga och säkra arbetsplatser har Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, tagit plats som Håll Nollans styrelseordförande.

– Jag vill få fler företag att förstå att arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna att jobba med och att det måste ske i alla led, inte bara hos byggentreprenörerna utan lika mycket hos oss beställare och bland konstruktörerna, säger hon.

I grunden är Anna Denell utbildad civilingenjör med inriktning mot fastighetsekonomi. Sedan 2008 är hon hållbarhetschef på Vasakronan och ser till att ekonomi, miljö och ansvar för människor alltid går hand i hand.

– Hållbarhet handlar om att ta ansvar för att vi kan driva vår verksamhet med vinst men utan att det sker på bekostnad av vare sig miljö eller människor, förklarar hon.

Genom sitt engagemang i Håll Nollan hoppas Anna att hon och Vasakronan ska kunna inspirera fler företag att ta ett större socialt ansvar och bland annat genom att bidra till säkrare arbetsmiljöer.

– Som beställare har vi en väldigt viktig roll när det gäller säkerheten i ett byggprojekt. Vi styr nämligen över den mest avgörande faktorn – tiden. Vi måste säkerställa att ett projekt går att genomföra på en viss tid utan att ta genvägar men ändå vara lönsamt. I de allra flesta fall när en olycka skett har det handlat om att det varit bråttom, säger hon.

Det handlar också om mod att våga agera även när det får konsekvenser för projektet. Vasakronan valde under pandemin att stänga ner en stor arbetsplats i centrala Stockholm och skicka hem samtlig personal. Trots att det påverkade både ekonomin och tidsplanen i projektet vägde medarbetarnas hälsa och välbefinnande tyngre än något annat i det läget.

– Vi hade en begynnande smittspridning och insåg att det var riskfyllt att låta arbetet pågå under rådande omständigheter. Därför valde vi att stänga ner helt fast det fick konsekvenser för ekonomin och tidsplanen.

Anna jobbar även till stor del med miljöfrågor och är bland annat engagerad i Sweden Green Building Council, som är en liknande organisation som Håll Nollan, fast inom hållbart byggande.

– Jag har tagit mycket inspiration från hur vi arbetat med Sweden Green Building Council, där vi lyckats att få upp miljöfrågorna på agendan. På samma sätt behöver vi inom Håll Nollan jobba med att lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna högre, säger hon. Vi har inte kommit lika långt ännu som SGBC inom miljöfrågorna men jag tycker vi börjar se en ketchupeffekt nu.

Hon understryker att arbetsmiljö är något som det behöver arbetas brett med inom hela branschen. Konstruktörerna som ritar husen behöver ha med sig att säkerhetstänk och fundera på om det som de ritar faktiskt går att bygga på ett säkert sätt. Likaså när det gäller materialval. Anna nämner ett projekt där de måttbeställde gipsskivor vilket ledde både till en minskad miljöpåverkan, i form av materialresurser och en förbättrad arbetsmiljö, i form av minskat tungt och monotont arbete med att kapa skivorna. Dessutom bidrog den ändrade hanteringen av gips till en renare arbetsplats med mindre damm. Ett annat exempel kommer från ett trähus som Vasakronan nyligen byggt i Uppsala. I jämförelse med att bygga i betong var arbetsplatsen ren och snygg och bullret var betydligt mindre.

– Vi har aldrig fått så mycket positiv respons från omgivningen i något tidigare projekt. De upplevde att det var tyst och lugnt – och givetvis en trevligare arbetsmiljö även för de som jobbade i projektet.

Svårigheter med att driva frågor om arbetsmiljö och säkerhet handlar framförallt om att skapa medvetenhet utan att hamna i ”alarmistfacket”.

– Jag tror att det handlar mycket om att kommunicera hur det faktiskt ser ut i branschen och att byggnadsarbetare är ett av de farligaste yrkena man kan ha i Sverige, vilka risker som finns. Få folk att tänka till helt enkelt och att arbets- och projektledarna ska känna sig trygga i att fatta rätt beslut - även om det handlar om att stänga en arbetsplats av säkerhetsskäl.

Fyra snabba fakta om Anna

Fritidsintressen: Swimrun och min rosenträdgård med 40 olika sorters rosor.
Dold talang: Är en fena på italiensk matlagning.
Ville jag bli som liten: Lärare eller landskapsarkitekt.
Favoritposition i karriären: Den jag har nu.

Publicerad
Senast uppdaterad