Håll i och håll ut – ett uttryck som vi blivit vana vid under pandemin. Men faktum är att det passar in även på säkerhetsarbetet i branschen.

"Jag drivs av att försöka ändra ”mindset” och attityder – det är det svåraste av allt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen och styrelseledamot i Håll Nollan."

Om olyckorna ska minska krävs uthållighet och tålamod. Alla i branschen måste jobba åt samma håll och det räcker inte med en konferens om året för att belysa säkerhetsarbetet. Det måste nötas varje dag, i alla led och i stort handlar det om att ändra medarbetarnas ”mindset”, att få dem att förstå varför de ska göra på ett visst sätt och att våga säga till om någon annan tar en onödig risk.

– Det är den största utmaningen, helt klart. Jag tycker att medvetenheten har ökat under mina år i branschen men vi är inte i mål än – håll i och håll ut men ta inte avstånd, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Hon blev vd för Byggföretagen, dåvarande Sveriges Byggindustrier, 2017 och i samband med det även styrelseledamot i Håll Nollan.

– Jag kände faktiskt inte till Håll Nollan innan, även om jag visste en del om det säkerhetsarbete som gjordes i branschen. Det kändes självklart för mig att det var jag som skulle vara engagerad i Håll Nollan och ingen annan. Det är en viktig signal att det är personer i ledande befattningar som jobbar med de här frågorna som Håll Nollan driver, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Hon och Byggföretagen jobbar hårt för att göra byggbranschen attraktiv, sund och säker. Om branschen inte är säker blir den heller inte attraktiv, därför krävs det arbete med alla tre områdena parallellt och Håll Nollan har en viktig roll i att göra branschen säkrare.

– Jag ser Håll Nollan dels som en magnet som samlar in kunskap och erfarenheter från hela branschen, men också en katalysator som sprider kunskapen ut i alla led och ger branschen en gemensam grund att stå på – ett gemensamt språk som alla förstår.

– Ett gemensamt mindset är jätteviktigt för branschen, allra bäst lyckas man med samverkansprojekt där beställare och entreprenör sätter en gemensam kultur redan från början och visar på värdet av att jobba med säkerhetsfrågor, säger Catharina Elmsäter-Svärd som drivs av att få andra människor att må bra.

Hon trycker på vikten av att som enskild våga säga ifrån, oavsett om man är yrkesarbetare, arbetsledare, vd eller bara förbipasserande som uppmärksammar en risk eller att någon jobbar på ett sätt som inte är säkert.

– Jag passerade ganska nyligen en byggarbetsplats där sju personer jobbade på hög höjd utan fallskydd. Direkt stannade jag och tog en bild och skickade till ansvarig på arbetsplatsen. Bygget har stått stilla efter det, kanske var det min rapportering som utlöste det, säger hon.

Hon tycker också att varje medarbetare i branschen ska ställa sig själv frågan om hur man bemöter när någon säger till om man inte jobbar på ett säkert sätt.

– Säger man tack för omtanken och tar till sig av kritiken eller avfärdar man den med att ”jag ska bara…”?

Byggföretagen har under senaste åren jobbat hårt med att alla på en arbetsplats ska genomgå Safe Construction Training – även tredje man som bor eller jobbar i huset eller av annan anledning vistas vid arbetsplatsen.

– Min man gick utbildningen eftersom huset han jobbar i skulle byggas om. Jag märkte efter att han gått utbildningen att han är mer medveten om risker och uppmärksammar på ett helt annat sätt om någon jobbar riskfyllt på en stege eller utan hjälm till exempel. Det är jättebra att även allmänheten får mer kunskap kring det här, ju fler som kan påtala risker desto bättre, menar Catharina Elmsäter-Svärd som jobbar för att sudda ut uppfattningen om att rapporteringar om avvikelser eller risker är något negativt.

– Om vi hela tiden sopar problemen under mattan får vi heller aldrig till någon förändring, menar hon.

Som tidigare infrastrukturminister och efter många år inom politiken ser Catharina Elmsäter-Svärd att politikerna behöver jobba mer med att underlätta för olika myndigheter att samverka, exempelvis Skatteverket och Arbetsmiljöverket och att det finns tillräckligt med resurser för att göra inspektioner och ta hand om de anmälningar som kommer in till myndigheterna.

Fyra snabba fakta om Catharina

Fritidsintressen: mat och musik
Dold talang: rensa ogräs
Ville jag bli som liten: lärare
Favoritposition i karriären: Ordförande i SSK (hockey)

Publicerad
Senast uppdaterad