Installatörerna behöver bli bättre på att lyfta fram sina krav

"Jag tycker att vi ska lyfta fram hur väl vi jobbar med säkerheten i byggbranschen i Sverige. Internationellt sett ligger vi väldigt bra till, säger Ola Månsson, som också är styrelseledamot och var med och grundade Håll Nollan."

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, har 40 års erfarenhet från både bygg- och installatörsbranschen och har dessutom engagerat sig i säkerhetsfrågor under många år. Han ser tydliga vinster av att hela kedjan tar ett samlat grepp genom Håll Nollan.

Men det sker fortfarande olyckor och det finns fler steg att ta. Håll Nollan är en jätteviktig organisation för att knyta ihop säcken. De stora byggentreprenörerna har till stor del drivit säkerhetsarbetet i branschen de senaste decennierna, men redan när dåvarande Sveriges Byggindustrier med Ola Månsson i spetsen drog igång ”En säker arbetsplats” 2012 såg man vikten av att få med sig byggherrarna och resten av kedjan i arbetet och ett frö till Håll Nollan såddes.

– Håll Nollan är navet för hela branschens säkerhetsarbete. Att byggherrarna är med tror jag är en av de största framgångsfaktorerna. Här kan vi lösa problemen tillsammans och skapa samsyn, säger Ola.

För ett lyckat säkerhetsarbete krävs det att beställarna förstår sin roll och ställer rätt krav på entreprenörerna och utförande. När det gäller att ställa rätt typ av krav tycker Ola Månsson att även installatörerna kan bli bättre.

– Installatörerna är i många fall underentreprenörer och rättar in sig efter de förutsättningar som entreprenören har satt upp på arbetsplatsen. Men entreprenörerna har inte alltid koll på vad som krävs för att installatörerna ska kunna jobba säkert. Det behöver de bli bättre på att framhålla själva och våga ställa relevanta krav på entreprenörerna. Även här gör Håll Nollan verkligen nytta genom att vi kan lyfta fram vad vi behöver på ett helt annat sätt.

Ola framhåller också vikten av att installatörerna involveras i arbetsberedningarna, vilket inte alltid sker.

– Jag skulle säga att det är min hjärtefråga. Vid dålig planering är det stor risk att olyckor sker, därför tycker jag att det här är jätteviktigt, säger han.

Ola började jobba på Skanska 1983 och har sedan dess haft olika roller inom bygg- och installationsföretag. 2011 blev han vd för Sveriges Byggindustrier, numera Byggföretagen, och sedan 2017 leder han Installatörsföretagen.

– Jag har praktisk erfarenhet från båda branscherna och tänker fortfarande väldigt praktiskt i projekten. För någon som inte känner mig skulle jag säga att jag förknippas med att jobba hårt för en säker och jämställd bransch, där alla på arbetsplatsen känner sig inkluderade.

Byggarna och installatörerna har mycket gemensamt, men kan fortfarande lära av varandra. Byggarna har en del kvar att lära om elsäkerhet bland annat.

– Vi har precis tagit fram en ny föreskrift, EVA; Elsäkerhet vid arbete, som riktar sig till alla på arbetsplatser där det finns el inblandat.

Det som Ola är mest stolt över under sina 40 år i branschen är att han dragit igång ”En säker arbetsplats” som lever kvar och utvecklas som en viktig del i byggföretagens säkerhetsarbete.

– Nu tar jag det vidare och utvecklar inom Installatörsföretagen. Vi ska se till att de små företagen får rätt verktyg för att jobba med de här frågorna. Branschen har redan kommit väldigt långt, det handlar om att ta nästa steg och det är det vi ska göra nu, säger Ola Månsson.

Tre snabba fakta om Ola:

Fritidsintressen: tennis, skidåkning, musik och jakt
Dold talang: spelar spansk gitarr
Ville bli när jag var liten: popstjärna

Publicerad
Senast uppdaterad