”Vi som byggherrar har en viktig roll i branschens säkerhetsarbete”

”Om vi som byggherre visar att vi har fokus på säkerhet så kommer det att smitta av sig på våra leverantörer. Man lyssnar på kunden”, säger Claes Magnusson, vd på SISAB* som bygger och förvaltar skollokaler i Stockholm.

Inte bara för Claes Magnusson - utan för hela SISAB - är säkerhet ett av de mest prioriterade områdena i verksamheten. Nyligen antogs nya mål för verksamheten fram till 2040 och de tre fokusområden som värderades högst var säkerhet tillsammans med hållbarhet och kostnadseffektivitet.

– För oss handlar säkerhet om allt från en säker arbetsmiljö i projekten under genomförandefasen till en trygg och säker miljö för de 200 000 barn och vuxna som vistas i våra lokaler varje dag, säger Claes Magnusson.

Han har varit vd på SISAB sedan 2016* och kom innan dess närmast från landstingets fastighetsbolag Locum, en av grundarna till Håll Nollan. Innan dess har han jobbat flera år i entreprenadbranschen, bland annat på NCC och det är till stor del därifrån som hans engagemang för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kommer.

– Jag har under mitt ansvar varit med om flera olyckor och det har satt sina spår. Därför var det aldrig någon tvekan från min sida att engagera mig i Håll Nollan. Vi ska inte ha en bransch där vissa av oss riskerar våra liv när vi går till jobbet, säger han.

Claes Magnusson berättar om flera allvarliga olyckor – en med dödlig utgång och en som kunnat sluta riktigt illa – som inträffat under hans tid i branschen.

– Vi skulle lyfta en storform med en av byggkranarna men av någon anledning höll inte slingen och lasten föll till marken. Lyckligtvis kom ingen till skada den gången, men det hade kunnat sluta riktigt illa om någon befunnit sig under när det hände. Det är händelser som denna som sätter sig fast i ryggmärgen, säger han.

Vid ett annat tillfälle skulle en industribyggnad rivas, lättrivningen höll på att avslutas i ena änden samtidigt som tungrivningen påbörjades i den andra änden.

– Vad de inte visste var att vid någon ombyggnad av fastigheten hade bärande väggar tagits bort och när maskinisten började riva föll hela byggnaden som ett korthus. En av de som befann sig därinne omkom, en annan skadades svårt, berättar Claes Magnusson.

Han betonar vikten av att hela branschen drar åt samma håll i de här frågorna och att det därför är viktigt att det finns en organisation som Håll Nollan.

– Som jag ser det är en av styrkorna med Håll Nollan att man verkligen samlar hela branschen – från byggherrar till konsulter och entreprenörer.

Även om det är entreprenören som har det faktiska ansvaret för säkerheten på arbetsplatserna har byggherren en viktig roll genom att både ställa krav och följa upp att kraven verkligen efterlevs.

– För mig har det aldrig varit några som helst diskussioner om min organisation ska vara med i Håll nollan eller jobba med säkerhet. Vi har istället diskuterat hur vi ska jobba och hur vi kan utvecklas till att bli ännu bättre på att jobba med säkerhet. Vi som byggherre har en viktig roll i säkerhetsarbetet för branschen genom att engagera oss på olika sätt och genom handling visa att säkerhetsarbetet är viktigt, säger Claes Magnusson.

Han lyfter även fram vikten av säkerhetsarbete i de mindre projekten i vardagen, där det är lätt att ta genvägar.

– I de stora projekten har vi koll på riskerna och rutiner för att jobba säkert. Men när det kommer till små moment i vardagen är det ofta ”jag ska bara” och så händer en olycka till följd av det.

Claes Magnusson är även engagerad i den nybildade organisationen Rättvist byggande, som fokuserar på sund konkurrens och att få bort den svarta arbetskraften från branschen. Han ser synergier mellan de två organisationerna.

– Har man inte koll på sin personal och gör rätt för sig jobbar man förmodligen inte med säkerhetsfrågorna heller, menar han.

Önskedrömmen är att ett medlemskap i Håll Nollan ska ses som en förutsättning för berättigande i branschen.

– Det räcker inte med att bara vara medlem och betala medlemsavgiften, det krävs engagemang och att man brinner för de här frågorna också, säger han.

Tre snabba fakta om Claes:

Fritidsintresse: Bilar och basket. Har gillat bilar sedan barndomen och är basketcoach sedan många år tillbaka.
Dold talang: Duktig på att jonglera. Lärde mig det från en rumskompis när jag bodde i Australien som student och det har suttit i sedan dess. Gillar även att jobba med kroppen och har byggt mitt hus själv.
Ville bli när jag var liten: Fotbollsproffs och Formel1-förare.

*Den 3 oktober tar Ebba Agerman över rollen som vd för SISAB efter Claes Magnusson.
I samband med årsstämman 2022 kommer Claes även att lämna rollen i Håll Nollans styrelse.

Publicerad
Senast uppdaterad