”Håll Nollan skapar förutsättningar för att vi ska lyckas med säkerhetsarbetet”

Som beställare har vi en viktig roll i samspelet som krävs för att få en bra och säker arbetsmiljö i projekten, säger Malin Holen, underhållschef på Trafikverket och styrelseledamot i Håll Nollan.

För att säkerhetsarbetet ska fungera krävs att alla i projekten är med, inte minst Trafikverket som är Sveriges största beställare inom infrastruktur.

– Vi ser att vi kan gå in med vårt perspektiv och våra erfarenheter i Håll Nollan och bidra till säkrare arbetsplatser. Vi vill uppnå god kvalitet i alla våra projekt och där är arbetsmiljön en jätteviktigt bit, säger Malin Holen.

Hon har jobbat på Trafikverket i drygt 22 år och har idag rollen som underhållsdirektör. Det innebär ett ständigt pågående arbete med arbetsmiljö och säkerhet – något som ofta är ännu mera komplext i en befintlig anläggning jämfört med vid nyproduktion. Ett fungerande samspel mellan beställare och utförare krävs och Trafikverket har en betydande del i att få samspelet att fungera.

– Hur vi leder ett projekt har stor betydelse för arbetsmiljön. Om vi ska lyckas behöver vi komma in och vara med från början, det är hela poängen, säger hon.

Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och beställare, som varje år driver ungefär 2 500 bygg- och anläggningsprojekt. Anläggningsmarknaden i Sverige omsätter mellan 140 och 160 miljarder varje år och Trafikverkets del är runt 50 miljarder.

Malin Holen påtalar också vikten av att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen, oavsett befattning.

– Säkerheten kommer först! Det är viktigt att frågan finns med i beslutsfattande situationer och lika viktigt att den är ständigt närvarande hos entreprenörerna, som utför arbetet. Arbetsmiljöarbetet är ju något som man aldrig blir klar med. Det krävs så lite för att det ska gå fel. Vi får aldrig slå oss till ro, säger hon.

Samverkan är en framgångsfaktor för säkra anläggningsprojekt med god kvalitet.

– Vi ser att arbetsmiljöarbetet blir ett slags fundament i de konstellationer där vi har samarbetat. I alla projekt är det säkerhet som genomsyrar. Vi tar med oss lärdomar in i nästa situation och på köpet får vi god kvalitet på arbetet.

En förutsättning för en sund arbetsmiljö är, enligt Malin Holen, beställare som har rätt kunskap och kompetens och samverkar med andra aktörer i projekten - och det hjälper Håll Nollan till att skapa förutsättningar för.

– Vi på Trafikverket jobbar hela tiden på att utveckla och förbättra våra krav och hur vi kan bli en bättre beställare. Min roll är att skapa förutsättningar för att det ska bli bra för andra, säger Malin Holen.

Trafikverket har stora möjligheter att påverka som en av de största beställarna i branschen, men det behövs en samlande organisation som kan driva arbetet framåt med gemensamma krafter - då kan vi nå ännu längre!

– Det är jättebra att Håll Nollan finns, där kan vi dra ytterligare en bit tillsammans. Ingen behöver uppfinna hjulet på nytt, då kan vi komma ännu längre.

Tre snabba fakta om Malin:

Fritidsintressen: skogen och naturen, gärna på hundpromenad.
Dold talang: jag är en hejdundrande kock, lagar allt möjligt och tycker det är väldigt roligt med mat.
Ville bli när jag var liten: äga en bokhandel, jag gillar fortfarande böcker.

Publicerad
Senast uppdaterad