"Ordning och reda ger säkra byggarbetsplatser"

Ordning och reda. Det är förutsättningen för säkra byggarbetsplatser, menar Byggherrarnas vd Tommy Lenberg som varit engagerad i styrelsen sedan organisationen grundades.

– Vi jobbar med tre grundkrav; det ska vara felfritt, olycksfritt och brottsfritt på svenska byggarbetsplatser, säger han.

Byggherrarna var en av initiativtagarna till Håll Nollan. Organisationens vd Tommy Lenberg såg ett behov av att kunna jobba gränsöverskridande med frågan och ta grepp från olika håll om vi ska få rätsida på problemen.

– Håll Nollan är viktig för att driva på säkerhetsarbetet i branschen, men föreningen i sig kan inte se till att arbetsplatserna blir säkra. Det krävs att medlemmarna också lägger ner tid och kraft på säkerhet i sina uppdrag och att de även ser till att ta ansvar för de entreprenörer som handlas upp och säkerställer att även de har rutiner och kontroller för arbetsmiljö och säkerhet, säger Tommy Lenberg.

Byggherrarna har bland annat medverkat till att ta fram ett digitalt verktyg (PQI) för att identifiera risker i projekten och stärka, samverkan och tilliten mellan olika aktörer. Projektkvalitetsmätningen görs för hela projektet och alla, från yrkesarbetare till projektledare, kan ge sitt omdöme om vad som fungerar bra i projektet och vad som behöver förbättras.

– Det har även tagits fram ett särskilt arbetsmiljöindex i PQI, där Håll Nollans medlemmar har varit med och arbetat fram frågorna, säger Tommy Lenberg.

Byggherrarna är också engagerade i olika initiativ som ska säkerställa att inget fusk förekommer på arbetsplatsen. Att leverantörer är föranmälda och kontrollerade att de bedriver en seriös verksamhet.

– Tyvärr har vi sett mycket brister på våra byggarbetsplatser. Om vi inte ens vet vilka som befinner sig på en arbetsplats, hur ska vi då kunna säkerställa att alla jobbar tryggt och säkert? Ett fungerande säkerhetsarbete är loket i kvalitetsarbetet, fortsätter han.

Byggherrarna har ett stort ansvar både gällande kvalitet och arbetsmiljö i projekten, säkerhet handlar mycket om ledarskap och planering så att inte medarbetarna kommer i tidsnöd och stressas.

– Jag tycker man ska intervjua entreprenörerna inför uppstarten av ett projekt, det blir ganska snart tydligt hur de tänker kring planering, resurssättning, risker och liknande, säger Tommy Lenberg.

Han har varit vd på Byggherrarna i tio år och jobbade dessförinnan med sjukhusfastigheter, där säkerhet alltid har högst prioritet.

– Ofta jobbade vi med ombyggnader i befintliga lokaler samtidigt som sjukhusverksamheten pågick vägg i vägg. Det kräver att det finns noggrann planering och struktur – att inte försörjningsmedia stängs av oplanerat eller att känslig utrustning riskerar att störas av vårt arbete. Därifrån har jag fått med mig ett säkerhetstänk som sitter i mitt DNA.

Tommy Lenberg ser ett behov av både piska för att göra rätt men också morot för dem som jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågorna.

– Håll Nollan kan bidra med kunskap och verktyg för att göra det lätt och lönsamt att göra rätt, säger han.

Han efterlyser också andra affärsmodeller i branschen, där man tänker mer process och mindre projekt.

– Vi ser redan nu att en del beställare börjar begränsa underentreprenörsleden och funderar på att göra mer själva. Jag tror på långsiktiga samarbeten där de företag som prioriterar säkerhet, kvalitet och transparens premieras och där man tänker på byggandet mer som en lärandeprocess än som tillfälliga projekt där man hela tiden skapar nya projektorganisationer med nya företag och människor.

Han menar att en god arbetsmiljö och säkerhet ska ge konkurrensfördelar. Från byggherresidan har man möjlighet att ställa tydliga krav, men också göra revisioner och följa upp att entreprenörerna faktiskt gör det som står i deras kvalitetssystem och policyer – och att det får kännbara konsekvenser att slarva.

För Byggherrarna är det jätteviktigt att fortsätta vara medlemmar i Håll Nollan och driva organisationens arbete vidare.

– Ett problem som vi ofta ser är att många entreprenörer tar in personal genom bemanningsföretag och underentreprenörer. Det skapar anonyma arbetsplatser där personalen inte känner varandra och inte bryr sig om varandra på samma sätt som i ett sammansvetsat gäng som jobbat tillsammans länge. En kollega man känner väl bryr sig man om på ett annat sätt än en främling som man aldrig träffat förut. Det tror jag har stor betydelse för säkerhetsarbetet, fortsätter han.

Tre snabba fakta om Tommy:

Fritidsintressen: Jakt, musik, torp i Värmland
Dold talang: bra på snapsvisor
Ville bli när jag var liten: båtbyggare

Publicerad
Senast uppdaterad