”Tyvärr är inte branschen där den borde vara”

Lita på magkänslan. Den uppmaningen skickar Locums projektdirektör Björn Åsander till alla i branschen.

– Känns det inte bra i magen - då ska man stoppa arbetet, tänka till, reflektera över om man jobbar säkert eller inte, säger han. Björn Åsander är en av Håll Nollans nyaste styrelseledamöter.

Björn Åsander har jobbat inom bygg- och fastighetsbranschen hela sitt yrkesliv. Tyvärr har han även med egna ögon fått se hur allvarliga konsekvenser det kan bli när arbetsmiljöarbetet missköts.

– Tidigt i min karriär var jag med om en situation där en kollega på ett bygge miste två fingrar i en olycka. Innan jag gick hem den dagen hade jag en känsla av att något inte stod rätt till. Det har följt mig sedan dess, att säga till om något inte känns bra. Jag vill tro att jag hade kunnat göra skillnad om jag hade agerat i tid och stoppat den här mannen när jag såg risken, säger Björn Åsander.

Efter det har han vid ett flertal tillfällen varit med och stoppat arbetet i riskfyllda situationer. Han hoppas även att alla Locum-anställda känner sig trygga med att agera likadant i en riskfylld situation, oavsett vilken befattning man har i företaget.

– Det är alltid rätt att säga till och stoppa arbetet i en situation som inte känns rätt. Om någon blir ifrågasatt på grund av ett sådant beslut vill jag att de ska veta att de alltid har mitt fulla stöd. Det är din magkänsla, och den måste man lita på, säger Björn Åsander.

Att dela med sig av erfarenheter, både bra och dåliga, till resten av branschen är ett av Håll Nollans viktigaste syften menar Björn. När det gäller arbetsmiljö krävs samsyn och prestigelöshet, där alla hjälps åt. Alla projekt har sina utmaningar och därför är det viktigt att det finns andra att be om hjälp, ett forum där man kan lyfta frågor och ta stöd av andras erfarenheter och idéer.

– Arbetsmiljö och säkerhet är ingenting vi konkurrerar med, här måste vi hjälpas åt allihop. Arbetsmiljö är ett ständigt pågående arbete alltid kan förfinas och förbättras. Jag hoppas att vi på Locum kan komma in med tid och engagemang och exempel från vår verksamhet som kan inspirera och kanske också göra skillnad för någon därute, säger Björn Åsander.

Att tacka ja till en styrelseplats i Håll Nollan var självklart.

– Är du en seriös aktör i branschen ser jag egentligen ingen anledning att inte vara med i Håll Nollan. Håll Nollan har en jätteviktig plats i branschen och är en del av branschens utveckling. För mig är det självklart att vara en del av föreningen, både personligen och som anställd på Locum, säger Björn Åsander.

Som projektdirektör har Björn ett ansvar för att säkerställa att företaget är organiserade för det arbete som ska göras, att det finns rutiner och hjälpmedel som krävs och inte minst säkerställa att arbetsmiljöfrågan ständigt är på agendan.

– Arbetsmiljö hänger ihop med så mycket mer, produktivitet, kvalitet, lönsamhet. Det går inte att se det som enskilda delar som man kan välja att jobba med eller inte. Men jobbar man aktivt med arbetsmiljö spiller det över på kvalitet, produktivitet och så vidare, säger Björn.

För att få ner olyckstalen och ytterligare förbättra arbetsmiljön i branschen behöver Håll Nollan bli ännu större och nå ut till alla seriösa företag i branschen.

– Då säkerställer vi och kan påminna varandra om att jobba på det sätt som vi har kommit överens om i Håll Nollan. Det är förenat med ett ”commitment” att vara medlem i Håll Nollan och ju fler vi blir desto lättare blir det att påverka de som ännu inte är medlemmar.

Att frågan om arbetsmiljö tas på allvar och att alla också förstår varför är Björns hjärtefrågor.

– Att jobba på ett visst sätt med säkerhet och arbetsmiljö är inget som man gör för att det står på ett papper eller för att skyddsombudet påtalar det, arbetsmiljö jobbar man med för sin egen och sina kollegors skull.

Oavsett hur man vänder och vrider på det är det alltid en katastrof när en olycka inträffar – för den som drabbas, så klart, och dennes familj, men också för kollegorna och för projektet i stort.

– Tyvärr är inte branschen där den borde vara. Det får mig att fortsätta engagera mig i de här frågorna. Vi har blivit mycket bättre de senaste femton-tjugo åren men det finns mycket kvar att göra.

Två snabba fakta om Björn:

Fritidsintressen: Golf och skärgård
Dold talang: Hyfsad mekaniker

Publicerad
Senast uppdaterad