”Ingen one man-show”

Fredrik Hemborg brinner för att förändra beteenden och kulturer i branschen. Han har suttit i Håll Nollans styrelse i två år och vill få fler att inte ta genvägar när de ”ska bara”.

Genom samarbete, förändrade kravställningar och lärande av varandra tror Fredrik Hemborg att antalet olyckor i branschen kan minska. Där är Håll Nollan en viktig faktor som både står för utbildning, sammanhållning och ”praxis”.

– Jag tror att de flesta är eniga om att säkerheten är viktig, men likväl sker tillbud och olyckor. Här har Håll Nollan en fantastisk möjlighet att förena branschen och lyfta fram goda exempel som andra kan lära av, säger Fredrik Hemborg, tidigare vd på Bonava Sverige AB och aktiv i styrelsen för Håll Nollan sedan två år tillbaka. För honom var det självklart att engagera sig i Håll Nollan.

– Säkerhet är ingen one man-show. I den här frågan finns inga konkurrenter - endast kollegor där alla värnar om varandra som medmänniskor, säger han.

Fredrik har flera gånger agerat när han sett situationer som varit riskfyllda, både i jobbet och privat. Ett exempel är från förra sommaren då han som privatperson hade anlitat en lokal byggfirma för tillbyggnad på tomten.

– Mitt i mitt Teams-möte fick jag se snickarna jobba på taket utan fallskydd. Jag sprang ut och stoppade arbetet och pratade om alla risker som finns och rätt prioriteringar. Sedan tog jag en diskussion med chefen och nästa morgon monterades byggställning. Jag tycker att det är viktigt att alltid agera, vare sig om det är som privatperson eller i en professionell roll.

Fredrik Hemborg försöker börja alla möten med frågor kring arbetsmiljö och säkerhet.

– Jag vill tydliggöra att vår gemensamma arbetsmiljö har högst prioritet, viktigare än både ekonomi och tidsplan. Det visar jag bland annat genom att annonsera frågor kring detta först på mötena, berättar han.

I 25 år har Fredrik Hemborg arbetat i branschen och han försöker att till så stor del som möjligt vara ute i verksamheterna, träffa medarbetarna och skapa sig en egen bild över hur arbetet går till och uppmärksamma rätt säkerhetsbeteende.

– För mig känns det självklart att engagera mig i människorna som finns på våra arbetsplatser och hur jag som chef kan agera för att alla ska komma hem helskinnade från jobbet. Jag har ett stort ansvar som chef, men även som kollega och medmänniska, att alltid reagera och agera för en säkrare arbetsmiljö. Ofta är det i mindre eller enklare arbetsmoment som olyckor sker. Här är ”ska bara”-mentaliteten stark och det är lätt att ta genvägar. För att ändra beteende krävs en stark kultur där alla drar åt samma håll och har samma syn på säkerhet, där kollegorna vågar säga ifrån när någon gör fel och där det finns tid att göra rätt.

– För stora eller komplicerade arbeten finns det i regel noggranna arbetsberedningar och man vet exakt hur de ska hanteras. Men när någon bara ska göra något litet och snabbt moment bortser man lätt från riskerna. Då krävs det en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen som gör att man inte tar genvägar, menar Fredrik Hemborg.

Han vill också lyfta den psykosociala arbetsmiljön högre upp på agendan. Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i byggbranschen handlar ofta framförallt om den fysiska arbetsmiljön, men det finns all anledning att även prata om exempelvis utbrändhet och stress.

– En grundorsak till många tillbud är just stress. Och den finns i alla led och på både kontor och byggarbetsplatser. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö som inte går ut över deras hälsa, menar Fredrik Hemborg.

Fyra snabba fakta om Fredrik:

Fritidsintresse: Naturaktiviteter, gärna i fjällen eller vid havet.
Dold talang: Duktig på att sy, allt från att laga barnens kläder till att sy gardiner.
Ville bli när jag var liten: Från tidig ålder drivits av att ta ansvar, förstå hur saker hänger ihop. Jag valde tidigt bygg- och fastighetsbranschen då det kändes konkret.
Favoritroll: Har alltid uppskattat projektledarrollen och värdet av att jobba tillsammans med andra människor med olika kompetenser. Det är då ”magin” uppstår.

Publicerad
Senast uppdaterad