”Vi behöver bli fler i Håll Nollan för att kunna bli ännu kraftfullare”

"Som ledare i ett av Sveriges största byggföretag är det självklart att även engagera sig i Håll Nollans arbete."

– Håll Nollans stora styrka är att vi alla är samlade, både byggherrar och entreprenörer. Från Skanskas sida hade vi sett att det var något som saknats tidigare, säger Anders Erlandsson, vice vd, projektutveckling Skanska Sverige.

Anders Erlandsson visste tidigt att han ville jobba inom byggbranschen och har sedan 1996 haft olika befattningar inom Skanskas husverksamhet, många i ledande positioner. Idag är han vice vd och ansvarar för byggföretagets projektutveckling.

– Som ledare och ansvarig har man ett stort ansvar för säkerhetskulturen på arbetsplatsen, inte bara genom att ge rätt förutsättningar utan också genom att visa att det är prioriterade frågor som ständigt är på agendan. Säkerhetsarbetet är ingenting som man någonsin blir klar med.

Han har varit med om flera allvarliga incidenter under sin tid på Skanska och det har fått honom att bli ännu mer engagerad i säkerhetsarbetet. Sedan 2018 är Anders Erlandsson ansvarig för säkerhet och hälsa inom Skanska och då föll det sig naturligt att även bli medlem i Håll Nollans styrelse. Skanska har under många år varit en av de starkast drivande krafterna inom den svenska byggindustrin när det gäller säkerhetsfrågor och det har i många fall gett ringar på vattnet till andra i branschen.

– Säkerhet ligger i vårt DNA. Det är bland annat det som har fått mig att stanna på Skanska under så många år. Jag kan se att vårt arbete har gjort skillnad för branschen och att vi nu är med och bidrar till att göra skillnad även med Håll Nollan, fortsätter han.

Skanska är en av grundarna till Håll Nollan och en av anledningarna var att man sett exempel på en liknande verksamhet i Storbritannien där de största aktörerna enats och drivit arbetet framåt.

– Håll Nollans styrka är att vi samlar alla aktörer i branschen, men vi behöver bli fler. Då kan vi bli ännu kraftfullare som organisation. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit med Håll Nollan så här långt.

Om man trivs på sin arbetsplats och har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete är risken mindre att en olycka inträffar. Mycket av säkerhetsarbetet handlar om att skapa en sund kultur, där andra faktorer också är viktiga som inkludering och psykosocial arbetsmiljö. Med en sund säkerhetskultur ska medarbetarna också våga säga till och agera i riskfyllda situationer – något som är självklart för Anders Erlandsson att göra.

Han berättar om en incident för inte alls länge sedan då ett fordon kom backandes ut från ett arbetsområde på ett riktigt farligt sätt, där han stoppade föraren och tog en diskussion om det inträffade.

– Förhoppningsvis gjorde jag skillnad och fick den här killen att tänka till nästa gång. När något sådant händer är det också viktigt att det kommer upp på nästa veckomöte, att man pratar om vad som hände, varför och vad man ska göra annorlunda nästa gång. Lär av varandra, precis som vi gör i Håll Nollan. Vi kom till ett bra avslut på diskussionen och jag kände mig nöjd, berättar Anders Erlandsson.

Att skapa en sund säkerhetskultur och dra åt samma håll är inte alltid det lättaste i en projektbaserad verksamhet där många kommer och går och nya konstellationer bildas.

– Vi har ungefär 80 000 personer som befinner sig på våra arbetsplatser varje år, av dem är runt 10 000 våra egna. Du ser utmaningen i att få alla dessa människor att dra åt samma håll och tänka på samma sätt kring säkerhet som vi på Skanska gör.

Tre snabba fakta om Anders:

Fritidsintresse: naturen och sjön, där trivs jag. Cyklar och springer gärna, vintertid skidåkning både utför och längd.
Dold talang: är bra på att svetsa.
Ville bli när jag var liten: visste tidigt att jag ville jobba i byggbranschen, men astronaut var nog ett sådant yrke som jag drömde om när jag var liten.

Publicerad
Senast uppdaterad