Roger Linnér vill tvätta bort byggbranschens negativa stämpel

Bygg- och anläggningsbranschen behöver en konkurrensneutral mötesplats för frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Där fyller Håll Nollan en viktig funktion. Den funktionen kommer att vara fortsatt viktig under lång tid framöver, menar Roger Linnér, produktionschef på Peab och styrelseledamot i Håll Nollan.

Redan som liten var Roger Linnér fast besluten om att han skulle jobba i byggbranschen. Idag, ett halvt yrkesliv senare, är han produktionschef inom Peab-koncernen och har på nära håll kunnat följa hur frågor om arbetsmiljö har blivit allt mer prioriterade i branschen.

– Det är stor skillnad hur vi ser på arbetsmiljö och hur vi diskuterar frågorna idag, jämfört med när jag började i branschen, säger han.

– Historiskt har branschen varit olycksdrabbad, vilket bland annat är en av anledningarna till att Håll Nollan bildats. Vidare har säkerhetsfrågor fått ett helt annat fokus i den allmänna samhällsdebatten. Jag tycker att Håll Nollan spelar en viktig roll i det arbetet. Det har blivit en neutral plats att mötas på och diskutera konkurrensneutrala frågor, och det tror jag är fortsatt väldigt viktigt för att vi ska lyckas. När vi alla i branschen hjälps åt kan vi få till en förflyttning i rätt riktning, säger han.

– Det har kanske tidigare funnits en uppfattning om att branschen måste välja lönsamhet eller arbetsmiljö. Jag vågar säga att det hänger ihop. Där vi rent generellt har ett högt säkerhetstänk och en bra arbetsmiljö har vi också god lönsamhet och hög kundnöjdhet. Det handlar ytterst om god planering och ansvarstagande, både för sig själv men även för teamet.

Samtidigt som branschen kan samarbeta om frågorna i Håll Nollan menar Roger Linnér att det faktiskt går att skapa konkurrensfördelar med hjälp av arbetsmiljö och säkerhet.

– Byggherrar och huvudentreprenörer, behöver utvärderingskriterier som tar hänsyn till frågorna. Men det räcker inte med att bara ställa krav, utan vi i branschen måste också jobba mer med uppföljning för att få till en förändring.

I början av karriären jobbade Roger Linnér inom Peabs järnvägsbyggnation. Det var där som han till stor del fostrades in i ett säkerhetstänk som han fortfarande bär med sig.

– Går det fel när man jobbar på järnväg kan det gå riktigt illa. Det var ett bra sätt att lära sig säkerhetstänk på och jag har framförallt tagit med mig vikten av en bra planering i botten, att känna sig trygg i sig själv och tro på det man gör och att lita på sina arbetskamrater, säger han.

Det handlar inte bara om att veta vad som är rätt eller fel utan minst lika mycket om mindset och kultur på arbetsplatsen. Ett bra sätt att träna säkerhetskultur är i Byggbranschens Säkerhetspark, där Roger Linnér är styrelseordförande.

– Där tränar man på hur man tänker i olika situationer och diskuterar detta. Jag anser att vi behöver fler säkerhetsparker i Sverige, säger han.

Att ha rätt mindset handlar även om att våga säga till när någon gör fel eller när man observerar en risk på sin arbetsplats. Just riskobservationsrapportering är något som Peab driver hårt.

– Man kan tycka att det låter konstigt att vi vill ha fler riskobservationsrapporter, men genom att få vetskap om riskerna i tidigt skede kan vi diskutera dem, hitta lösningar, avvärja och eliminera dem, säger han.

En annan fråga som Roger Linnér jobbar hårt med, både i sin roll på Peab och i Håll Nollan, är att tvätta bort den negativa stämpeln av byggbranschen och öka branschens attraktivitet.

– När vi frågar våra medarbetare så trivs de fantastiskt bra, men bilden utåt av byggbranschen är många gånger att den är farlig och att det förekommer fusk. Säkerheten är en av nycklarna till att öka branschens attraktivitet och där måste vi tillsammans jobba mot samma mål. För Peab är det viktigt att vara medlem i Håll Nollan, tillsammans kan vi både skapa förändring och attraktivitet för branschen.

Tre snabba fakta om Roger:

Fritidsintressen: båtar och att snickra hemma.
Dold talang: matlagning, var kock i flottan.
Ville bli när jag var liten: Hantverkare, visste tidigt att jag ville jobba i produktionen. Min pappa jobbade i branschen.

Publicerad
Senast uppdaterad