Anders vill arbeta för en inkluderande byggbransch

En trygg och säker arbetsplats handlar minst lika mycket om mjuka värden som om tydliga regler och strukturer. JM:s produktionsdirektör Anders Wimmerstedt ser fram emot att få vara med i en kulturförändring med ökad inkludering i hela branschen.

För Anders Wimmerstedt är JM:s medlemskap i Håll Nollan viktigt. Att alla drar åt samma håll är avgörande för att lyckas med arbetsmiljöarbetet, speciellt när det kommer till att förändra kulturen på arbetsplatserna.

– Strukturerna för hur vi ska jobba på ett säkert och arbetsmiljömässigt riktigt sätt har vi i de flesta fall. Dock har den absoluta merparten av olyckorna koppling till kulturen på arbetsplatsen och det är där vi måste börja jobba på allvar nu. Till exempel drog vi på JM i gång en satsning kring inkludering vid årsskiftet.

Inkludering kräver att vi bryter invanda mönster. Vi hoppas och tror att det leder till att vi kan attrahera fler typer av människor att söka sig till byggbranschen, inte bara fler kvinnor, utan alla som idag av olika skäl väljer bort vår bransch.

– Att förändra kulturen handlar om att få alla att trivas, må bra och känna sig välkomna på arbetsplatsen. Då får vi också engagerade medarbetare som bryr sig om varandra och vågar säga ifrån när någon gör fel. Om vi inte förändrar kulturen i branschen kommer vi bara få en viss typ av människor som söker sig hit och då kommer vi inte heller till rätta med de problem vi har, säger Anders Wimmerstedt och tillägger att en sund arbetsmiljö där personalen trivs och mår bra för med sig så mycket mer positivt i projekten – bättre kvalitet, lönsamhet och en bra, fungerande helhet i projekten.

JM har ett mål om att 20 procent av yrkesarbetarna ska vara kvinnor.

– Om vi ska göra byggbranschen mer attraktiv måste vi ha en kultur på våra arbetsplatser där alla känner sig välkomna, trygga och säkra. Ingen ska behöva vänja sig vid något eller känna att man inte passar in, säger Anders Wimmerstedt.

På JM följer man alltid upp alla tillbud och riskobservationer med frågan: Behöver vi ändra kultur eller struktur för att detta inte ska kunna hända igen?

– I 90 procent av fallen skulle jag säga att det handlar om kultur. Vi genar lite, gör inte riktigt som vi ska enligt strukturen. Där har vi den stora utmaningen, inte bara för oss på JM utan för hela branschen tror Anders. Därför är det så viktigt att organisationer som Håll Nollan finns där vi kan driva det här arbetet tillsammans.

JM har varit med i Håll Nollan i över fyra år och har haft stor nytta av sitt medlemskap i det dagliga arbetet med arbetsmiljö och säkerhet.

  • Förra året genomförde samtliga av JM:s byggarbetsplatser i Sverige, Norge och Finland Håll Nollans säkerhetspush i samband med vår årliga säkerhetsvecka i november. Tack vare detta uppstod det många intressanta diskussioner om samverkan mellan olika aktörer i byggprojekten.
  • Vi har GAP-analyserat Håll Nollans alla standarder och säkerställt att vi har dessa fullt ut implementerade. Det sista gapet släckte vi genom att vi införde krav på tekniska styrsystem - zonbegränsning om kranen kan nå utanför byggarbetsplatsen samt antikollisionsskydd om vi har mer än en kran och det finns kollisionsrisk.
  • Lyftrutiner för kranar är ett annat exempel på något vi tagit med oss från Håll Nollan. Så här i efterhand förstår jag inte varför vi inte gick med tidigare. Det ger väldigt mycket att få ta del av Håll Nollans arbete och höra hur andra jobbar med frågorna och att vi kan slå våra kloka huvuden ihop från olika håll i branschen.

Anders brukar praktisera ute i produktion några dagar varje år. Senast var han på företagets anläggningsavdelning. Det gör han eftersom det för honom är viktigt för att förstå verksamheten, hur olika beslut påverkar, vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra.

– Ofta har jag en fulltecknad A4 med mig efter en praktikdag som jag sedan tar med till, bland annat, ledningsgruppen. Arbetsmiljö och säkerhet får inte bara vara något vi pratar om, vi från ledningshåll måste också visa att det är viktigt. Ett sätt är att vara ute i verksamheten, säger Anders.

Just när det gäller arbetsmiljö och säkerhet upplever Anders en god öppenhet i branschen där alla delar med sig av erfarenheter, både bra och dåliga, för att andra ska kunna ta efter och göra sina arbetsplatser tryggare och säkrare.

– I grunden har det väl att göra med att om vi slarvar med kvalitet då kostar det pengar och drabbar inga andra än oss som företag och våra kunder, men om vi slarvar med säkerheten kan det kosta ett människoliv. På JM startar vi alltid alla möten med en avstämning kring säkerhet. Vi pratar så klart lönsamhet och ekonomi också, men vi börjar med säkerheten för att visa att det är högsta prioritet.

Tre snabba fakta om Anders:

Fritidsintressen: fiske och golf
Dold talang: bra på att laga mat
Ville bli när jag var liten: ville bli polis för att det verkade spännande

Publicerad
Senast uppdaterad