Mattias vill lyfta de små företagen i säkerhetsdiskussionerna

Arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen är ofta förknippat med stora, riskfyllda projekt. En grupp som behöver lyftas fram mer i diskussionerna är de som jobbar ensamma och på mindre arbetsplatser.

– Det är inte alltid som det finns förståelse för deras behov, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida och en av grundarna till Håll Nollan.

Installatörer rör sig ofta på många olika arbetsplatser, ofta som underentreprenörer och i närheten av tredje man. Men de glöms många gånger bort när det pratas om arbetsmiljö och säkerhet i branschen.

– Vi behöver höja kompetensen i alla led för vad installatörerna behöver för att kunna göra sitt arbete säkert. Ofta när det pratas om arbetsmiljö och säkerhet i branschen menar man de stora projekten, men det är lika viktigt att vi har en trygg och säker arbetsmiljö för alla de som jobbar med service och underhåll, hos privatpersoner eller i ett litet projekt. Ett problem som vi ser idag är till exempel att det finns olika regler hos olika företag. För våra installatörer som rör sig mellan alla olika företag och projekt är det inte alltid lätt att veta vad som gäller, säger Mattias Johansson.

Största säkerhetsriskerna för installatörerna är att få ström igenom kroppen, skärskador och fallolyckor. Många av dessa olyckor sker på grund av en ”ska-bara-kultur” som finns i hela branschen och det är också där som den största utmaningen ligger att förändra den kulturen.

– Det finns en kultur i branschen att det är viktigare att få jobbet gjort än att i alla lägen tänka efter att utföra arbetet på ett säkert sätt och det är då många ”ska bara”. Men genom att jobba strukturerat med säkerhet och lyfta upp det på allas agendor kan man komma långt, det har vi själva märkt på Bravida där vi har förbättrat vår olycksstatistik avsevärt de senaste åren tack vare att vi jobbat hårt med de här frågorna. Samtidigt har vi lång väg kvar, arbetsmiljö och säkerhet är något som man aldrig kan bli klar med. Det måste återkomma ständigt, som en del av vardagen, säger Mattias Johansson.

Att jobba tillsammans mot samma mål är en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång och därför är Håll Nollan ett viktigt forum för branschens arbetsmiljöarbete. Det ger draghjälp till det egna arbetsmiljöarbetet, samtidigt som företagen själva kan koppla ihop sitt säkerhetsarbete med Håll Nollans aktiviteter, som den årliga säkerhetspushen exempelvis.

– Dessutom sätter jag en viss stolthet i att vara en del av Håll Nollan. För oss på Bravida och för mig personligen är det jätteviktigt att Bravida har en plats i styrelsen, att få vara en röst för hela installatörsbranschen och lyfta fram det som är viktigt för oss, säger han.

Även om det är viktigt för Bravida att vara medlemmar i Håll Nollan tror Mattias att det är de mindre företagen som har allra störst nytta av ett medlemskap.

– Vi har experter som stöd som jobbar med de här frågorna, men på ett litet företaget finns inte alltid de resurserna. Då kan det vara jätteviktigt att ha Håll Nollan att luta sig emot, säger han. Och självklart är det jätteviktigt att Håll Nollan finns kvar och fortsätter utvecklas. Det är det enda forum där hela branschen kan samlas och prata om den här branschgemensamma frågan.

Mattias lyfter också fram individens eget ansvar för sitt eget välmående och säkerhet på arbetsplatsen som också lätt glöms bort i den allmänna debatten kring arbetsmiljö och säkerhet. Det är lätt att skylla på någon annan och ”man” i olika sammanhang, menar han.

– Allt för ofta relateras det till ”man”. Vem är ”man”? Det är jag, du eller vi som alla har ett ansvar. Jag tycker det är viktigt att tänka på vad ”jag” kan göra för mig själv och för mina kollegor. Där är en viktig del att våga säga ifrån eller säga till någon som inte jobbar på ett säkert sätt och känna stöd från kollegor och ledning i en sådan situation, men också att se till att den skyddsutrustning som finns används, att verktyg används på rätt sätt och så vidare.

Innan rollen som koncernchef jobbade Mattias några år i Norge – där många anställda kommer från offshore-sidan och har en helt annan kultur och tänk än den svenska branschen. Trots att installatörerna gör samma jobb i båda länderna ligger den norska branschen långt före den svenska, även om Sverige börjat komma i kapp lite mer de senaste åren när arbetsmiljö och säkerhet fått större plats på agendan.

– Jag har tagit med mig mycket från Norge, inte minst att prata om arbetsmiljö och säkerhet på ledningsgruppsmöten. I Norge gjorde man det redan 2013 och hade gjort ett tag, medan här i Sverige är det något som kommit senare. Idag diskuterar vi arbetsmiljö och säkerhet på samma sätt som vi pratar lönsamhet eller ekonomi. Det är självklart att det är frågor som alla ska jobba med, oavsett vilken position i företaget man har, säger Mattias Johansson.

Han är övertygad om att säkerhetsarbetet är avgörande för att attrahera personal till sitt företag och att det dessutom hänger ihop med så många fler delar som lönsamhet och sund konkurrens.

– Så är det, ska man lyckas med sitt arbetsmiljöarbete krävs en bra planering, struktur, rutiner och så vidare. Med det följer oftast god lönsamhet och ordning och reda. Men det går aldrig att luta sig tillbaka och tänka att nu är vi klara med vårt arbetsmiljöarbete. Det är som med disken och tvätten därhemma, det måste göras hela, hela tiden, säger Mattias Johansson.

Tre snabba fakta om Mattias:

Fritidsintressen: Barnens idrott, träning, och Premier League
Dold talang: Väldigt bra på att baka kanelbullar, min mamma var också väldigt bra på det så det måste ha gått i arv
Ville bli när jag var liten: Snickare, valde mellan bygg- och anläggning och teknisk på gymnasiet

Publicerad
Senast uppdaterad