VAD FÖRVÄNTAS AV BYGGHERREN?

Det finns inga snabba genvägar till att minska antalet olyckor i vår bransch. Den väg vi måste ta är lång och innebär bra förebyggande arbetsmiljöarbete. För byggherren innebär det både att skapa bra förutsättningar redan innan upphandlingen är påbörjad och att ställa och följa upp krav, samt att vara engagerad under produktionen - gärna genom att vara närvarande. En god säkerhetskultur måste skapas av alla i ett projekt.

För att underlätta arbetet har Håll Nollan tagit fram det som kallas Gemensamma arbetssätt för byggherrar. Det är riktlinjer som ska hjälpa arbetet för att alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag.

Genom att ställa höga krav på god arbetsmiljö har upphandlaren/byggherren en stor möjlighet att minska arbetsskador och ohälsa. Det blir också enklare att välja sunda företag med färre produktionsstörningar och större leveranssäkerhet om detta görs redan i upphandlingen.

Även om arbetsmiljölagen beskriver olika rollers ansvar, så är det skillnad på att ”ha ansvar” och ”ta ansvar”. Vi är övertygade om att förutsättningar för en olycksfri arbetsplats formas redan vid upphandlingen. Med kraven i kombination med en engagerad beställare som följer upp sina krav, så kommer vi göra skillnad.

Hård konkurrens om enbart pris eller bristande kunskap och hänsyn till vad ett arbetsmiljöarbete innebär kan leda till att entreprenörer konkurreras ut av andra som har sämre villkor för sina anställda och sina underentreprenörer. Det vill vi ändra på.

Håll Nollans arbetsmiljöstandarder & -guider

I Håll Nollans färdplan beskrivs våra fokusområden. Ett av dem är just Gemensamma arbetssätt som handlar om att Håll Nollans medlemsorganisationer ska enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet. Tillsammans ska vi ta fram arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider för alla olika skeden i bygg- och anläggningsprocesser. Alla Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider finns samlade på sidan Håll Nollans standarder och guider, där hittar du alla som är relevanta för byggherren/beställaren.

Identifiera eventuella luckor mellan er organisation och Håll Nollans gemensamma arbetssätt

För att underlätta för er organisation att börja arbeta med Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider ska en GAP-analys genomföras. Då kan ni identifiera eventuella luckor mellan ert nuvarande ledningssystem och Håll Nollans gemensamma arbetssätt och därefter, med hjälp av Håll Nollans mall, ta fram en handlingsplan för implementeringen av arbetsmiljöstandarderna i er organisation. Mer om GAP-analysen kan du läsa här.

Saknar du något verktyg/hjälpmedel eller utbildning?
Kontakta oss gärna på kansli@hallnollan.se.


> Externt kunskapsmaterial
> Kurser och utbildningar