Alla Håll Nollans medlemsorganisationer som är byggherrar eller entreprenörer väljer vid ansökan om medlemsskap att implementera våra gemensamma arbetssätt i sina ledningssystem och verksamheter.

GAP-analys

För att identifiera eventuella skillnader mellan nuvarande system och Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider finns GAP-analyser framtagna. En för byggherrar och en för entreprenörer. För att smidigt komma igång med arbetet att implementera de gemensamma arbetssätten är det bästa sättet att genomföra GAP-analysen och ta fram en handlingsplan som beskriver hur organisationen ska gå till väga under implementeringen. Vartannat år genomför Håll Nollan en enkät där befintliga medlemmar besvarar var i implementeringen de befinner sig. Enkäten genomförs för att Håll Nollan ska kunna identifiera eventuella behov som medlemsorganisationerna kan ha och om stöd behövs.

När GAP-analysen ska genomföras underlättar det om du har tillgång till de arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider som nämns i respektive analys, du hittar samtliga standarder och guider här.

GAP-ANALYS och stöd för implementering

Publicerad
Senast uppdaterad